Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Tekući projekti Jačanje integriteta javnih tužilaca u Srbiji

Jačanje integriteta javnih tužilaca u Srbiji

HolandijaNosilac projekta: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Donator projekta: Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu
Mesto sprovođenja aktivnosti projekta: Srbija
Trajanje: 12 meseci, početak jul 2018.

Opšti cilј projekta je osnaživanje javnih tužilaca da otvoreno govore o neprimerenim uticajima i kako da im se odupru.

Projekat "Jačanje integriteta javnih tužilaca u Srbiji" će doprineti unapređenju razumevanja uloge Poverenika za samostalnost i podizanje svesti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca o radu Povernika. Projektom je predviđeno promovisanje uloge Poverenika među javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca kao i u javnosti pravlјenjem informativnog materijala (letak, infografika, redovno ažuriranje na sajtu DVT, itd).

Predviđeno je niz radnih sastanaka sa predstavnicima pravosudne struke i novinara koji će doprineti promociji tužilaštva i bolјeg razumevanja njegovog rada. Projekat će doprineti stvaranju regulatornog okvira za Poverenika što će ujedno doprineti održivosti institucije i bolјem pozicioniranju u sistemu institucija koje osiguravaju nezavisnost i samostalnost tužilaštva.

Projekat se sastoji od sledećih komponenti:

1. Nezavisno istraživanje
2. Podizanje svesti tužilaca i zamenika tužilaca o šteti koju prouzrokuju politički i neprimereni uticaji
3. Stvaranje regulatornog okvira za Poverenika za samostalnost
4. Informativna i komunikaciona kampanja koja će imati dva cilјa:
    1. da promoviše ulogu Poverenika među tužiocima i zamenicima tužioca,
    2. da postavi poverenika kao zaštitinika nezavisnosti tužilaca.

Udruženje će prikazati sve rezultate projekta na sajtu i pripremiće izveštaje za medije. Takođe će se štampati i Tužilačka reč sa temom integriteta i nepoželјnih uticaja. Udruženje će učestvovati i na sastanku Konventa kako bi promovisali rezultate projekta kao što će imati redovne sastanke sa predstavnicima civilnog sektora iz oblasti vladavine prava kako bi definisali zajedničke stavove.

Fokus grupa u Valјevu

U Valjevu je održana fokus grupa u cilju testiranja upitnika na temu neprimerenih uticaja na javno tužilaštvo, koji je sastavio CeSID u saradnji sa Udruženjem tužilaca Srbije. Fokus grupa je bila sastavlјena od 13 tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Učesnici su imali priliku da pogledaju sva pitanja iz upitnika kao i da daju svoje predloge i sugestije.

Upitnik je sastavljen kako bi pokazao koji su to glavni problemi koji postoje u tužilaštvima a tiču se neprimernih uticaja, odnosu tužilaca prema vladavini prava, profesionalnim i etičkim standardima, percepciji izloženosti tužilaca pritiscima i situacijama koje utiču na integritet javnotužilačke funkcije,poziciji tužilaca u Srbiji, a fokus grupe su bile prilika da se dobije mišljenje i povratna informacija predstavnika tužilaštva o sadržini upitnika.

ISTRAŽIVANJE  O  NEPRIMERENIM UTICAJIMA NA TUŽILAŠTVO

U okviru projekta „Jačanje integriteta javnih tužilaca“ Agencija za istraživanje javnog mnjenja CeSID za potrebe Udruženja tužilaca Srbije sprovelo je  istraživanje na uzorku od 539 ispitanika iz redova tužilaca širom Srbije. U istraživanju je učestvovao najveći broj tužilaca zaposlenih u osnovnim javnim tužilaštvima, slede tužioci iz viših javnih tužilaštava, zatim oni koji su zaposleni u apelacionim tužilačkim jedinicama, u specijalnim tužilaštvima i na kraju Republičko.  

Upitnik koji su tužioci popunjavali obradjivao je sledeće teme: odnos tužilaca prema vladavini prava i pozicija tužilaca u Srbiji; odnos tužilaca prema profesionalnim i etičkim standardima;opšta percepcija izlošenosti tužilaca pritiscima o situaciji koje utiču na integritet javnotužilačke funkcije; izloženost javnih tužilaca neprimerenim uticajima; upoznatost sa odlukama i postupanjima Poverenika za samostalnost javnog tužilaštva; odnos prema merama za povećanje nezavisnosti tužilaštva i smanjenje političkih i drugih uticaja na tužioce. Istraživanje je bilo sprovedeno  u perodu od 21.januara do 11.februara 2019.godine.

U nastavku se nalazi istraživanje CESID-a

pdfIzveštaj o neprimerenim uticajima na tužilaštvo596.85 KB

infografik4.4infografik4.4infografik4.4infografik4.4

 

 

Aktivnosti na promociji rada Poverenika za samostalnost

U cilju sticanja uvida u stepen informisanosti tužilaca u Srbiji o odlukama Poverenika za samostalnost od ispitanika je zatraženo da navedu koliko su upoznati sa odlukama ovog organa. Rezultati istraživanja su pokazali da veliki broj tužilaca nije upoznat sa radom Poverenika i njegovom nadležnošću, a da je sa druge strane rad tužilaca u Srbiji mnogo ili veoma mnogo izložen različitim vrstama pritisaka smatra čak 41% tužilaca koji su učestvovali u istraživanju. Udruženje tužilaca Srbije sprovođenjem određenih aktivnosti ovog projekta radi na podizanju svesti o ulozi Poverenika kao mehanizma za sprečavanje neprimerenih uticaja odnosno reagovanja u slučaju neprimerenih uticaja.

U nastavku se nalazi liflet o Povereniku za samostalnost javnih tužilaca.

poverenik 2poverenik 2

 

pdfPreuzmite liflet o Povereniku za samostalnost javnih tužilaca

 

Liflet "Jačanje integriteta javnog tužilaštva kao prevencija neprimerenim uticajima"

  Liflet Liflet

pdfPreuzmite liflet "Jačanje integriteta javnog tužilaštva kao prevencija neprimerenim uticajima"

Poslednje vesti

Saopštenje Sindikata pravosuđa Srbije: Podrška Goranu Iliću kao zvono za buđenje Saopštenje Sindikata pravosuđa Srbije: Podrška Goranu Iliću kao zvono za buđenje Sindikat pravosuđa Srbije pruža punu podršku Goranu Iliću a pre svega istini koju je izgovorio. Istina je, kažu, najbolje opravdanje a priznanje se... More detail
Saopštenje Društva sudija Srbije povodom medijskih napada na dr Gorana Ilića Saopštenje Društva sudija Srbije povodom medijskih napada na dr Gorana Ilića Povodom pisanja pojedinih tabloidnih medija o izjavi dr Gorana Ilića zamenika Republičkog javnog tužioca, člana Državnog veća tužilaca i Poverenika... More detail
Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije