Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Zagovaranje za izmene normativnog okvira kojim se uređuje Državno veće tužilaca

Zagovaranje za izmene normativnog okvira kojim se uređuje Državno veće tužilaca

FOSTrajanje projekta: septembar 2015 - maj 2016.

Donator: Fondacija za otvoreno društvo

Prilikom donošenja Nacionalne strategije reforme pravosuđa Srbije, u maju 2006. godine, najavljeno je osnivanje Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao institucija koje imaju za cilj garanciju nezavisnost pravosuđa. U Ustavu RS, koji je usvojen u novembru 2006.godine Državno veće tužilaca definisano je „kao samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih  tužilaca“.

Ustavom se uređuje i sastav DVTa, tako što većinu DVTa čine javni tužioci (šest izbornih članova i Republički javni tužilac po položaju). Međutim, Ustav ne predviđa da izborne članove iz reda javnih tužilaca biraju njihove kolege, već je uređenje te materije prepušteno slobodi zakonodavca. Kada je u pitanju nadležnost DVTa, Ustavom je nadležnost određena veoma usko i odnosi se samo na izbor, napredovanje i razrešenje.

Zakonodavac u Srbiji se odlučio da proširi ovlašćenja DVTa, tako da je Zakonom o DVTu predviđeno da ima nadležnost i u disciplinskom postupku, donosi Etički kodeks, priprema i izvršava tužilački budžet, vrednuje rezultate rada tužilaca i zamenika, predlaže programe obuke (kako za zamenike koji su prvi put izabrani, tako i za one na stalnoj funkciji), daje mišljenje na zakone u proceduri i učestvuje u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa. Takođe, od juna 2016. godine, planirano je da se na Državno veće tužilaca prenese nadležnost i za upravljanje delom budžeta koji se odnosi na zaposlene u tužilaštvima. Državno veće tužilaca bi trebalo da preuzme od Ministarstva pravde i donošenje Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, kao i upravljanje sistemom IT u tužilaštvima

Obzirom na tako široko postavljenu nadležnost Državnog veća tužilaca kao i na svrhu postojanja i ulogu koju ima, a imajući u vidu značaj rada Državnog veća tužilaca i potrebu da ono postane garant samostalnosti javnog tužilaštva, kao i da u 2016. godini ističe mandate sadašnjim članovima Veća, neophodna je izmena normativnog okvira kojim se uređuje nadležnost, organizacija i način rada Državnog veća tužilaca, a posebno uslovi i postupak za izbor izbornih članova Državnog veća, kako bi se obezbedilo da u narednom sastavu Državnog veća budu najbolji predstavnici javnotužilačke organizacije koji će u periodu 2016-2021 uspostaviti Državno veće kao samostalan organ koji na moderan način upravlja tužilačkim sistemom u skladu sa evropskim standardima.

U skladu sa navedenim, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije uz podršku Fondacije za otvoreno društvo sprovodi projekat „Zagovaranje za izmene normativnog okvira kojim se uređuje državno veće tužilaca“.

Projekat se sastoji iz 3 komponente:

Komponenta 1

Stručna rasprava i uključivanje civilnog društva u zagovaranje izmene normativnog okvira o DVTu
Nacionalni konvent i četiri okrugla stola (na teritoriji Srbije)

Na osnovu analize Ustavnog i zakonskog okvira, kojim je regulisan položaj, nadležnosti i uređenje Državnog veća tužilaca kao i institucionalnih kapaciteta, utvrđene su preporuke koje je neophodno sprovesti kako bi Državno veće tužilaca ostvarilo ulogu i svrhu zbog koje je osnovano. Preporuke su definisane u skladu sa potrebama Srbije i međunarodnim standardima a potvrđene su i kroz istraživanje koje je sproveo CeSID-a 2014. godine.

Komponenta 2

Praćenje izbornog procesa

Kako bi se obezbedila transparentnost i tajnost izbornog procesa Udruženje tužilaca Srbije smatra da je neophodno sprovesti i monitoring izbornog procesa, kako bi se izvršila procena da li je izborni proces sproveden prema međunarodnim standardima za demokratske i fer izbore i da li su izborni propisi u skladu sa standardima.

Komponenta 3

Međunarodna saradnja
Saradnja sa MEDELom

Imajući u vidu da je Napuljska deklaracija MEDEL-a jedini dokument koji detaljnije uređuje tužilačke savete, kao i organizacija koja tradicionalno pruža podršku Udruženju tužilaca, u periodu zagovaranja izmene normativnog okvira biće neophodno da se saradnja intenzivira.

Takođe, Udruženje očekuje, ukoliko to bude bilo potrebno, i podršku MEDEL-a u toku samog izbornog procesa u formi MEDEL misije.


Publikacija objavljena u okviru projekta: Studije slučaja za nezavisna tela - Analiza efektivnosti rada Državno veće tužilaca

 

Analiza efektivnosti rada Državno veće tužilacaAnaliza efektivnosti rada Državno veće tužilaca

 

 

 

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije