Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Мemorandum o saradnji misije OEBS i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca za 2016. godinu

Мemorandum o saradnji misije OEBS i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca za 2016. godinu

osceserbiaDonator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju – OEBS

Trajanje projekta: mart 2016 – decembar 2016
 
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Misija OEBS u Srbiji nastavljaju saradnju i u 2016. godini. Novim Sporazumom o saradnji planirano je sprovođenje aktivnosti u okviru tri komponente. Prva komponenta će se odnositi na procenu ljudskih resursa u tužilaštvima u Srbiji, druga na procenu finansijskih potreba, dok će se treća komponenta odnositi na konsultacije koje će se sprovoditi o Ustavnom položaju Državnog veća tužilaca

Ovim Memorandumom predviđeno je održavanje konferencije u maju mesecu na temu ustavnog položaja Državnog veća tužilaca.

Planirana su i 4 okrugla stola po gradovima Srbije, kao i održavanje završne konferencije u novembru mesecu. Memorandum podrazumeva i podršku organizaciji godišnje Skupštine Udruženja tužilaca Srbije, Upravnog odbora, kao i održavanje internet stranice Udruženja. Takođe, ovaj Memorandum podrazmeva i podršku organizaciji konferencije na temu „Dominantni pravci razvoja krivičnog zakonodavstva i druga aktuelna pitanja u pravnom sistemu Srbije“, koja će biti održana od 01. do 03. aprila ove godine na Kopaoniku.


 
Konferencija „Dominantni pravci razvoja krivičnog zakonodavstva i druga aktuelna pitanja u pravnom sistemu Srbije“

Konferencija na KopaonikuKonferencija na temu „Dominantni pravci razvoja krivičnog zakonodavstva i druga aktuelna pitanja u pravnom sistemu Srbije“, održana je od 01. do 03. aprila na Kopaoniku. Konferenciju je organizovalo Udruženje tužilaca. Govornici na Konferenciji bili su profesori krivičnog prava, sudije, tužioci, advokati,profesori policijske akademije kao i predstavnici MUPa Srbije.

Zbog velikog interesovanja za temu konferencije, priključili su se i drugi donatori. Rad Konferencije pomogli su i USAID - ov projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) i Savet Evrope.

Konferenciju su otvorili prof. Dr Milan Škulić –redovni profesor Pravnog fakultetea U Beogradu  i Radovan Lazić – predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije, nakon čega su se skupu obratile Mirjana Cvetković - pravna savetnica pri Delegaciji Evropske unije u Srbiji a ispred OEBSa skup je pozdravila Nataša Novaković – v.d. šefa odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava.

Uvodna izlaganja imali su: dr Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije sa temom Osnovni procesni instituti u odlukama Vrhovnog kasacionog suda, Dragoljub Đorđević – predsednik Advokatske komore Srbije, profesor dr. Zoran Stojanović, koji je govorio o Usaglašavanju Krivičnog zakonika Srbije sa Istanbulskom konvencijom. Profesor dr Vojislav Đurđić govorio je o Neminovnosti preuređenja pretpretresnih faza krivičnog postupka, prof. Dr Dragana Kolarić o Internacionalizaciji krivičnog prava Srbije i Silvija Panović Đurić iz Saveta Evrope o krivičnopravnom aspektu prava na privatnost iz vizure Evropskog suda za ljudska prava. Moderator je bila Sandra Kulezić, član Upravnog odbora Udruženja.

Nakon uvodnih izlaganja rad Konferencije bio je podeljen u četiri tematska panela.

Konferencija na KopaonikuKonferencija na Kopaoniku

U okviru prvog panela, koji se odnosio na „Krivično materijalno zakonodavstvo“, govornici su bili: dr Jovan Ćirić – direktor Instituta za uporedno pravo, advokat Veljko Delibašić, Lidija Stošić – sudija Osnovnog suda u Nišu i Jovan Krstić, savetnik u Republičkom janom tužilaštvu.

Na početku drugog radnog dana učesnicima se obratio ministar pravde Republike Srbije – koji je istakao da  je u narednom periodu jedan od prioriteta Ministarstva da kvalitativno i kadrovski ojača javno tužilaštvo, kroz jačanje stručnog i tehničkog kadra. Takođe, istaknuto je da su nezaobilazan preduslov za ostvarivanje svrhe krivičnog sistema, kvalitetno krivično zakonodavstvo kao i njegova efikasna primena. Potom je nastavljeno sa radom drugog panela.

Drugi panel imao je za temu „Krivično procesno zakonodavstvo“. O temama u okviru drugog panela govorili su doc. dr Vanja Bajović – docent na pravnom fakultetu u Beogradu, Milica Kolaković Bojović – istraživač saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i Edis Arifović – zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru. Moderator ovog dela drugog panela bila je Lidija Komlen Nikolić – predsednica Etičkog saveta Udruženja tužilaca Srbije. U okviru drugog panela izlaganja su imali i advokat Jugoslav Tintor, Leposava Vujanović Porubović – zamenica javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, Tomo Zorić – sekretar Državnog veća tužilaca, Aleksandar Perišić – sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu i Saša Marković – načelnik Policijske uprave u Valjevu. Ovim panelom moderirao je Stanislav Dukić – član Udruženja tužilaca Srbije. U okviru ovog ponela Jasmina Krštenić, zamenica javnog tužioca u Osnovnom tužilaštvu u Lazarevcu, predstavila je Evropski program za obrazovanje pravnih stručnjaka iz oblasti ljudskih prava.

U okviru trećeg panela održana su dva okrugla stola. Tema prvog okruglog stola bila je „Saradnja tužilaštva sa policijom i drugim organima“. U okviru ovog okruglog  stola, svoje izlaganje imali su Mauricio Salustro, viši pravni savetnik Misije OEBS u Srbiji i mr Saša Marković – načelnik policijske Uprave u Valjevu. Ovaj okrugli sto završen je stručnom diskusijom.

Konferencija na KopaonikuKonferencija na Kopaoniku

Drugi okrugli sto u okviru ovog panela imao je temu „Održivost primene novih rešenja u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima i odnos krivičnog i prekršajnog postupka u kontekstu daljih reformi krivičnog zakonodavstva“. Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, Branko Nikolić – pravni savetnik Projekta za reformu pravosuđa i odgovrnu vlast (JRGA) i Silvija Panović Đurić ispred Saveta Evrope, bili su govornici ovog okruglog stola, nakon čega je usledila stručna rasprava. Danijela Trajković – član Upravnog odbora UTS, moderirala je ovim panelom.

Četvrti panel bio je posvećen maloletnicima. Tema je bila „ Nacrt Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravna zaštita maloletnih lica“. O osnovnim novinama u Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku kao i o pravcima razvoja maloletničkog krivičnog zakonodavstava, govorila je dr Ivana Stevanović – direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i predsednica Centra za prava deteta.  Nakon kratke rasprave u okviru ovog panela usledili su zaključci Konferencije.
Moderator ovog panela Petko Pucarević sumirao je da je da je potrebna izmena ZKPa kako bi se uskladila sa promenama prekršajnog postupka.

Konferenciji je prisustvovalo više od 160 učesnika. Učesnici konferencije bili su tužioci, zamenici tužilaca, univerzitetski profesori, predstavnici policije, sudije, sudije prekršajnih sudova, predstavnici poreske policije. Raznolikost tema, panelista kao i učesnika ukazuje na značaj konferencije i pre svega na značaj razmene iskustava među kolegama.

U saradnji sa „INTERMEX“-om, Udruženje je pripremilo i objavilo Zbornik stručnih radova, koji  je podeljen svim učesnicima skupa i koji će biti dostavljen svim relevantnim institucijama.


Konferencija u Nšu „Ustavni položaj Državnog veća tužilaca“

Konferencija u Nšu 'Ustavni položaj Državnog veća tužilaca'U okviru projekta „Jačanje kapaciteta srpskog tužilaštva u procesu reforme pravosuđa“ koji je podržala Misija OEBS u Srbiji održana je konferencija na temu „Ustavni položaj Državnog veća tužilaca“, u Nišu 13. maja 2016. godine.

Prisutnima se najpre obratio dr Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije i izborni član Državnog veća tužilaca. U uvodnoj reči govorio je o izazovima i nedoumicama sa kojima se sam suočio kao član Državnog veća tužilaca. Gospodin Ilić je primetio da Veću nedostaju kapaciteti administrativne kancelarije i intrena pravila i procedure odlučivanja na sednicama. Izazov sa kojim se suočavaju sadašnji izborni članovi Veća jeste i vraćanje poverenja nosilaca tužilačke funkcije u rad Veća.  

Radovan Lazić, takođe izborni član Državnog veća tužilaca i predsednik Upravnog odbora Udruženja, govorio je na temu: “Pogrešna predstava i zablude o Državnom veću tužilaca“. Zaključak uvodnih izlaganja je da sastav Veća, koji je uređen Ustavom, utiče na organizaciju rada, kao i da članovi po položaju, zbog autoritata koji njihove funkcije nose, imaju vodeću ulogu u predlaganju tema i odlučivanju u odnosu na izborne članove.

Nakon njihovih izlaganja, prisutnima se obratio pravni savetnik za reformu pravosuđa u Misiji OEBS-a, gospodin Đovani Paskva. Izrazio je zadovoljstvo što Udruženje okuplja veliki broj učesnika na svojim događajima i što omogućava postojanje profesionalnog dijaloga i diskusije, kao i zbog činjenica što Misija OEBS-a podržava ovaj značajan projekat. Gospodin Paskva je naglasio da se samo zajedničkim radom i trudom može pronaći najbolje rešenje koje se tiče ustavnog položaja Državnog veća tužilaca.

Nakon pozdravnih reči na temu „Analiza postojećeg ustavnog položaja Državnog veća tužilaca i preporuke za unapređenje“ govorio je najpre profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Milan Škulić. Profesor Škulić je u okviru teme „ Ustavni položaj nosilaca javnotužilačke funkcije i uloga javnog tužioca u krivičnom postupku“, govorio o negativnom uticaju koji politika ima na položaj tužilaštva, uključujući uređenje Državnog veća tužilaca, i o uplitanju pre svega izvršne vlasti u rad tužilaštva. Govorio je i o novom Zakoniku o krivičnom postupku, promenjenoj ulozi tužilaca i o potrebi da se radi na afirmaciji njihove vodeće uloge u krivičnom postpuku.

Nakon profesora Škulića, učesnicima se obratio prof. dr Vojislav Đurđić, profesor Pravnog fakulteta u Nišu na temu „ Disharmonija ustavnog uređenja DVT i javnog tužilaštva sa pravcima razvoja krivične procedure“. Profesor Đurđić je naglasio da Srbija mora sama da pronađe svoj put na osnovu rezultata uporednih rešenja i prakse, ali da ne sme bez kritičke analize primenjivati pravila i procedure koje nalazi u komparativnoj praksi jer svaki sistem ima svoje osobenosti.

Konferencija u Nšu 'Ustavni položaj Državnog veća tužilaca'Konferencija u Nšu 'Ustavni položaj Državnog veća tužilaca'

Izlaganje zamenice javnog tužioca u Osnovnom tužilaštvu u Novom Sadu, Biljane Silađi, odnosilo se na sastav i položaj tužilačkih saveta u regionu. Gospođa Silađi, predstavila je sve tužilačke savete u regionu, a zatim uporedila njihov sastav i nadležnosti sa Državnim većem tužilaca Republike Srbije.

Nakon nje, izlaganje je imao Stanislav Dukić, izborni član DVT na temu „Upotreba jezika i pisma u krivičnim postupcima i postupcima pred Državnim većem tužilaca“, naglasivši značaj jezika nacionalnih manjina u ovim postupcima.

Poslednje izlaganje imao je Predrag Milovanović, predsednik Upravnog odbora Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije. Gospodin Milovanović je govorio na temu „Očekivanja tužilačkih pomoćnika od sadašnjeg sastava DVT“. U izlaganju je istakao da se Udruženje tužilačkih i sudijskih pomoćnika u svom radu dosta ugledalo i oslanjalo na rad Udruženja tužilaca. Takođe je ukazao na činjenicu da postoje velika očekivanja od izbornih članova DVT  da se i dalje zalažu za principe za koje se zalaže i Udruženje tužilačkih i sudijskih pomoćnika.

Nakon svih izlaganja govornika, usledila je diskusija. Prisutni učesnici diskutovali su o tome na koji način se može povratiti poverenje nosilaca tužilačke funkcije u rad Državnog veća tužilaca. Razgovarali su o izazovima sa kojima se suočavaju tužilaštva u Republici Srbiji, a to su pre svega nedostaci u pogledu ljudskih i finansijskih resursa.

Konferencija u Nšu 'Ustavni položaj Državnog veća tužilaca'Konferencija u Nšu 'Ustavni položaj Državnog veća tužilaca'

Složili su se da je neophodno naći rešenje za ovaj problem kako bi se tužilaštvo uspešno moglo izboriti sa drugim izazovima i kako bi efikasno moglo da obavlja svoju funkciju. Zaključak konferencije je da će Državno veće tužilaca da pokuša da u punom kapacitetu preuzme nadležnosti i ispita potrebne ljudske, finansijske i prostorne kapacitete neophodne za efikasan rad tužilaštva i za primenu ZKP-a i tužilačke istrage.

Kada su u pitanju nadležnosti Državnog veća tužilaca, zaključak je da nije potrebna veća normativna promena, ali da jeste u pogledu sastava članova Veća, njihovog izbora (odnosno učešća Skupštine u njihovom izboru).

Moderator Konferencije bio je Saša Đokić, v.f. javnog tužioca u Osnovnom tužilaštvu u Nišu.

Održani okrugli stolovi u Subotici, Novoj Varoši, Šapcu i Lebanu

U okviru projekta „ Jačanje kapaciteta srpskog tužilaštva u procesu reforme pravosuđa“ koji je podržava Misija OEBS-a u Srbiji, Udruženje tužilaca Srbije održalo je četiri okrugla stola širom Srbije i to u Subotici, Novoj Varoši, Šapcu i Lebanu. Cilj okruglih stolova je da se otvori diskusija o uređenju i unapređenju ustavnog položaja Državnog veća tužilaca kao i da se što veći broj nosilaca tužilačke funkcije uključi u ovu diskusiju.

Na okruglim stolovima učestvovali su novoizabrani predstavnici Državnog veća tužilaca, kao i predstavnici lokalnih tužilaštava u kojima su organizovani okrugli stolovi. Radovan Lazić, izborni član Državnog veća tužilaca i predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca bio je uvodničar na okruglim stolovima, na kojima je najpre ukratko predstavio istorijat pravosudnih saveta u Srbiji, naglasivši da Srbija sve do 2001. godine nije imala tradiciju pravosudnih saveta. Zatim se osvrnuo na međunarodne standarde koji se tiču tužilačkih saveta, kao što je Napuljska deklaracija koja govori da tužilački savet treba da bude isključivo sastavljeni od tužilaca koje su odabrale kolege tužioci.

Nakon toga govorio je o ustavnom položaju koje Državno veće tužilaca ima u Republici Srbiji, sastavu, članovima i nadležnostima.  Nakon izlaganja postojećeg položaja, Radovan Lazić izložio je načela na kojima treba da počiva novi ustavni položaj javnog tužilaštva. Ova načela ujedno predstavljaju i principe za koje se Udruženje tužilaca zalaže već dugi niz godina: nezavisnost javnog tužilaštva, ukidanje monokratsog uređenja, sastav tužilačkog saveta koji čine samo izborni članovi, bez članova po položaju, itd.

Pored Radovana Lazića na okruglim stolovima učestvovali su i sledeći govornici govornici:

  • Subotica, 14. april

U Subotici se učesnicima obratio Miroslav Krkelić, javni tužilac Višeg tužilaštva u Subotici. U uvodnom delu reč je imao i gospodin Đovani Paskva, savetnik za reformu pravosuđa u Misiji OEBS u Srbiji, koji je ukazao da će Misija OEBS-a nastaviti da podržava aktivnu reformu pravosuđa u Srbiji, kao i rad Udruženja tužilaca. Okruglom stolu prisustvovalo je 28 učesnika iz javnih tužilaštava u Subotici i okruženju. Pored pozdravnih govora izlaganja su imali Radovan Lazić i Svetlana Nenadić, takođe izbornog člana Državnog veća tužilaca.

Okrugli sto u SuboticiOkrugli sto u SuboticiOkrugli sto u Subotici 

  • Nova Varoš, 22. april

U Novoj Varoši prisutne je najpre pozdravio Ljubiša Dragašević, v.f. javnog tužioca u Višem tužilaštvu u Užicu, a zatim su izlaganja imali Radovan Lazić i Svetlana Nenadić. Okruglom stolu prisustvovalo je 24 učesnika.

Okrugli sto u Novoj Varoši Okrugli sto u Novoj Varoši

  • Šabac, 19. maj

Nakon pozdravnih reči Zorana Obradovića, višeg javnog tužioca u Šapcu, prisutnima su se obratili izborni članovi Državnog veća tužilaca Radovan Lazić, Svetlana Nenadić i Sandra Kulezić. Na okruglom stolu bilo je 29 učesnika.

Okrugli sto u ŠapcuOkrugli sto u Šapcu Okrugli sto u Šapcu

  • Lebane, 26. maj

Učesnike u Lebanu najpre je pozdravio Stanislav Stanković, javni tužilac Osnovnog tužilaštva u Lebanu. Radovan Lazić i Sandra Kulezić, izborni članovi Državnog veća tužilaca imali su uvodna izlaganja. Okruglom stolu prisustvovalo je 28 učesnika.
Na okruglim stolovima posebno je diskutovano o sledećim pitanjima:

  1. Ustavnom uređenju DVT-a, posebno o sastavu Državnog veća, odredbama o izboru članova i ulozi Narodne skupštine kako u sastavu, tako i u izboru članova; nadležnostima DVTa; organizaciji rada; uticaju izvršne vlasti na rad DVTa, itd

  2. Nedostatak ljudskih resursa u javnom tužilaštvu nakon početka primene novog Zakonika o krivičnom postupku i uvođenjem tužilačke istrage koja je imala za posledicu značajno povećanje obima posla javnih tužilaca, zamenika i saradnika zbog prenošenja nadležnosti istražnih sudija na javne tužioce, kao i zbog prenošenja oko 40.000 predmeta iz sudova na javna tužilaštva krajem 2013.godine.

Okrugli sto u LebanuOkrugli sto u Lebanu

Kako bi se prevazišli problemi preopterećenosti javnih tužilaca, diskutovalo se o raspisivanju konkursa za popunjavanje upražnjenih mesta zamenika javnih tužilaca u skladu sa važećim sistematizacijama.

Diskutovalo se i o potrebi sprovođenja sveobuhvatne analize potrebnih ljudskih resursa u javnim tužilaštvima (nosilaca funkcije, kao i zaposlenih u javnim tužilaštvima, posebno onim koji doprinose radu na predmetima).

  1. Uslovima rada u tužilaštvima, posebno prostorim uslovima koji nisu adekvatni za sprovođenje tužilačke istrage i sprovođenje istražnih radnji predviđenih Zakonikom o krivičnom postupku.

  2. Budžetu namenjenom za javna tužilaštva, posebno delu koji se odnosi na sprovođenje istrage. Do sada nije sprovedena stručna finansijska procena troškova javnotužilačke istrage i finansijskih sredstava koje je potrebno planirati u javnotužilačkom budžetu kako se ne bi kreirale docnje u budžetu i plaćale kamate i troškovi izvršenja.

Zaključci diskusija su:

1.  Priprema predloga odredbi Ustava kojima se uređuje sastav, nadležnost i izbor članova Državnog veča tužilaca

2. Potrebno je sprovesti analizu kako bi se argumentovano i na osnovu podataka zatražilo unapređenje uslova rada u javnim tužilaštvima u pogledu prostornih kapaciteta, ljudskih resursa, IT opreme, itd...

3. Potrebno je obezbediti stručnu pomoć da se unapredi planiranje budžeta za javna tužilaštva i kako bi DVT imao obrazloženje i kapacitet da zahteva odobravanje potrebnih sredstava u budžetu za 2017. godinu.

Održani okrugli stolovi u Beogradu i Nišu

Okrugli sto u BeograduU okviru Sporazuma o saradnji sa misijom OEBS u Srbiji, planirano je da se deo aktivnosti odnosi na procenu ljudskih resursa i finansijskih potreba u tužilaštvima u Srbiji. Udruženje tužilaca Srbije prikupilo je od javnih tužilastava u Srbiji podatke o ljudskim resursima i podatke o budžetu, kao i broju predmeta u radu. Na osnovu prikupljenih podataka predstavljeni su preliminarni zaključci na dva okrugla stola na temu “Procena ljudskih i finansijskih resursa u tužilaštvima Srbije”.

Cilj okruglih stolova je da se predstavi rezultat istraživanja o ljudskim resursima u javnom tužilaštvu. Analizom su obuhvaćeni kako zamenici javnog tužioca tako i tužilačko osoblje, a cilj analize je bio da se utvrdi opterećenost predmetima po različitim tužilaštvima, kao I da se situacija uporedi sa drugim državama Saveta Evrope (CEPEJ izvestaj). Pored predstavljanja analize o ljudskim resursima, predstavljena je i analiza finansijskih resursa kojima raspolaže javno tužilaštvo. Analiza finansijskih resursa je pokazala da su se problemi koji su postojali u sudovima prelili u javna tužilaštva koja sada kreiraju docnje  prema braniocima i sudskim veštacima.

Beograd

12. oktobra 2016. godine je održan okrugli sto u Beogradu gde se prisutnima u uvodnom izlaganju obratila dr Marina Matić Bošković, potpredsednica Programskog saveta Udruženja tužilaca Srbije, pozdravila prisutne i ukratko predstavila cilj projekta i okruglog stola. Zahvalila se donatorima na dosadašnjoj saradnji i ukazala na značaj svih aktivnosti koje je Udruženje tužilaca Srbije uradilo uz podršku Misije OEBS-a.

Prisutne je pozdravila  Nataša Novaković, rukovodilac jedinice za ljudska prava i krivično pravni sistem u Misiji OEBS-a u Srbiji i pohvalila rad i trud radne grupe koja je u kratkom roku prikupila podatke i pripremila analizu, koja je po njenom mišljenu veoma detaljna.
Analizu su predstavile Sandra Kulezić i Svetlana Nenadić, obe izborni članovi DVT-a i članovi UO Udruženja tužilaca Srbije.

Okrugli sto u Beogradu   121016.beograd2   Okrugli sto u Beogradu

Sandra Kulezić je predstavila deo analize koji se odnosi na procenu kadrovskih potreba u tužilaštvima, a Svetlana Nenadić deo koji se odnosi na procenu finansijskih resursa.

Učesnici okruglog stola su bili javni tužioci, zamenici javnih tužilaca, stručni saradnici sa područja beogradskih tužilaštava: Apelacinog, Višeg, I osnovnog, II osnovnog, III osnovnog i Osnovnog javnog tužilaštva u Lazarevcu.
Obzirom na aktuelnu temu ,okrugli sto je i medijski propraćen.

Niš

13. oktobra 2016. godine je održan okrugli sto u Nišu gde se u uvodnom delu obratio Saša Đokić, v.f. tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu.

Okruglom stolu je prisustvovalo 35 učesnika sa područja Apelacionog javnog tužilaštva u Nišu.

Okrugli sto u NišuOkrugli sto u Nišu
Okrugli sto u NišuOkrugli sto u Nišu

 

Učesnici su pohvalili analizu i ukazali na probeleme sa kojima se još susreću u svojim tužilaštvima.

Publikacija u okviru projekta: Analiza ljudskih i finansijskih resursa javnotužilačkog sistema

analiza ljudski resursi publikacija

 

Održana konferencija sa temom “Ustavni položaj i realne potrebe javnog tužilaštva”

Održana konferencija sa temom "Ustavni položaj i realne potrebe javnog tužilaštva"U saradnji sa Misijom OEBS, druženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 9. decembra organizovalo je konferenciju sa temom “Ustavni položaj i realne potrebe javnog tužilaštva”.

U uvodnom delu konferencije, prisutnima su se obratili dr Goran Ilić – predednik UTS, gospodin Giovani Pasqua – savetnik za reformu pravosuđa u Misiji OEBS, dr Jadranka Jelinčić – izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo, kao i zamenik ambasadora Savezne Republike Nemačke.

O realnim potrebama javnog tužilaštva u pogledu zamenika javnih tužilaca i zaposlenih, govorili su članovi Državnog veća tužilaca i članice Upravnog odbora – Sandra Kulezić i Svetlana Nenadić.

Održana konferencija sa temom "Ustavni položaj i realne potrebe javnog tužilaštva"Održana konferencija sa temom "Ustavni položaj i realne potrebe javnog tužilaštva"

Moderator je bila gospođa Marina Matić Bošković – potpredsednica Programskog saveta Udruženja.

Održana konferencija sa temom "Ustavni položaj i realne potrebe javnog tužilaštva"Održana konferencija sa temom "Ustavni položaj i realne potrebe javnog tužilaštva"


U drugom panelu, na temu Novi Ustavni položaj javnog tužilaštva – da li poglavlje 23 pruža odgovarajući okvir?, govornili su Milan Antonijević – direktor Komiteta Pravnika za ljudska prava i koordinator radne grupe NKEU za poglavlje 23, prof. dr Milan Škulić – profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i prof. dr Vojislav Đurđić – profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Moderator ovog panela bio je Radovan Lazić – predsednik Upravnog odbora UTS.

Konferenciji je prisustvovalo više od 80 učesnika.

 

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije