Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Civilno društvo i pravosuđe za veću transparentnost i anti-korupciju u javnoj potrošnji

Civilno društvo i pravosuđe za veću transparentnost i anti-korupciju u javnoj potrošnji

Civilno društvo i pravosuđe za veću transparentnost i anti-korpuciju u javnoj potrošnji
Partneri na projektu: Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Užički centar za ljudska prava i demokratiju
Donator projekta: EU, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava
Mesto sprovođenja aktivnosti projekta: Srbija
Trajanje: 20 meseci, početak maj 2016.

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava zajedno sa Udruženjem tužilaca Srbije i Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju je počeo sa sprovođenjem projekta čiji cilj je da organizacijama civilnog društva proširi prostor delovanja kada su u pitanju vladavina prava i antikorpucijske mere. Specifični ciljevi projekta vezani su za omogućavanje većeg učešća organizacija civilnog društva i jačanje saradnje sa javnim sektorom kada su u pitanju transparentnost i antikorupcijske mere u sledećim vrstama javne potrošnje: javno-privatna partnerstva, koncesije, državna pomoć i međunarodni bilateralni ugovori o investiranju kao i javne nabavke.

Pre samih obuka, seminara i radionica, koje će biti organizovane za predstavnike civilnog sektora i predstavnike pravosuđa i nezavisnih institucija, projektom je predviđeno da se najpre izvrši početna analiza situacije koja postoji  u Srbiji kada su u pitanju korupcija i transparentnost u javnoj potrošnji. Ova analiza odnosiće se na situaciju u praksi, ali i na pravni i institucionalni okvir koji trenutno postoji u Srbiji i koji se primenjuje.

Projektom je predviđeno da se sastavi Model koji će omogućiti organizacijama civilnog društva da vrše nadzor nad radom institucija nadležnih za pojedine segmente javne potrošnje. Nakon sastavljanja ovog Modela, predviđena je njegova pilot primena, a nakon nje objavljivanje konačne verzije ovog Modela. Pilot primena sprovešće se u 5 nezavisnih institucija i to u: Upravi za javne nabavke, Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Državnoj revizorskoj instituciji, Komisiji za javno-privatna partnerstva i Komisiji za kontrolu državne pomoći.
Takođe, projekat predviđa sprovođenje niza aktivnosti u cilju unapređenja znanja i veština predstavnika civilnog društva, tužilaca, sudija i predstavnika nezavisnih institucija u navedenim oblastima javne potrošnje. Osim obuka i okruglih stolova, organizovaće se i dve radionice kako bi se unapredila međusektorska saradnja svih relevantnih aktera: predstavnika nevladinih organizacija, predstavnika pravosuđa i predstavnika nezavisnih institucija.

Za predstavnike civilnog društva, projekat predviđa održavanje tri trodnevna seminara za oko 90 učesnika. Seminari će biti prilika da se predstavnicima civilnog društva proširi znanje iz oblasti javne potrošnje. Prilikom odabira učesnika, najvažniji kriterijum biće motivacija za učešće, ali i mogućnost da se doprinese zajednici kada je u pitanju rešavanje problema korupcije i nedostatka transparentnosti u javnoj potrošnji.

Projekat predviđa unapređenje znanja tužilaca i kroz objavljivanje Vodiča za tužioce o javnoj potrošnji. Publikacija će sadržati primere dobre prakse, ali i produbljena teorijska znanja o javnoj potrošnji. Vodič će poslužiti i kao materijal prilikom obuke tužilaca i sudija na četiri dvodnevna seminara koja će se održati za oko 80 predstavnika pravosuđa.

Projekat predviđa i sastavljanje smernica i pravnih preporuka koje bi doprinele reformi i rešavanju problema koji postoje u vezi sa nedostatom transparetnosti i korupcijom kada su u pitanju slučajevi javne portošnje. Smernice i preporuke biće potpuno u skladu sa pregovorima za pristupanje Srbije EU, imajući u vidu da korpucija i nedostatak transparentnosti predstavljaju najveće prepreke ulasku Srbije u EU.

Projektom je predviđeno održavanje 10 okruglih stolova u različitim gradovima Srbije kao i jedan nacionalni okrugli sto koji će se održati u Beogradu. Na 10 lokalnih televizijskih stanica emitovaće se javne debate kako bi se podigla svest javnosti o značaju problama korupcije i nedostatka transparentnosti u javnoj potrošnji.

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije