Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Saopštenje Medel-a o odluci Evropskog suda pravde i mišljenju o nezavisnosti pravosuđa

Saopštenje Medel-a o odluci Evropskog suda pravde i mišljenju o nezavisnosti pravosuđa

MEDEL

Medel pozdravlja presudu Evropskog suda pravde od 24 Juna 2019 (C-619/18) prvu u seriji presuda o "vladavini prava" vezanim za Poljsku.

Sud je naglasio da iako organizovanje pravosuđa država članica spada u nadležnost tih država, činjenica ostaje da u vršenju te nadležnosti, države članice moraju da se pridržavaju obaveza u okviru prava EU. Sledi da države članice moraju da predvide pravne lekove dovoljne da osiguraju efektivnu pravnu zaštitu, u skladu sa značenjem povelje fundamentalnih prava EU, u poljima pokrivenim pravom EU.

Tako svaka država članica mora u okviru drugog potparagrafa Člana 19(1) Povelje EU, osigura da tela koja se po pravu EU smatraju "sudovima ili tribunalima" u okviru pravosudnog sistema jedne zemlje u tim poljima zadovoljavaju propisanu zaštitu. Da bi se osiguralo da telo kao što je "Vrhovni sud" jedne zemlje bude u poziciji da takvu zaštitu pruži, održavanje njegove nezavisnosti je ključno. Gore navedena presuda važna je ne samo za zaštitu vladavine prava u Poljskoj, već i za celu EU i treba da bude vodilja za države koje se pridružuju EU. Podseća se ponovo da je EU uglavnom unija vrednosti, kako je to i navedeno u članu 2 Povelje EU, sa vladavinom prava kao jednim od preduslova za funkcionisanje EU, kao što je to Medel stalno i isticao, počev od organizovanja konferencije "Assises de la Justice" od strane Evropske komisije u Novembru 2013. godine

Medel se raduje i sledećoj odluci u vezi Poljske - konkretno odluci Disciplinsko veće Poljskog Vrhovnog suda i Nacionalno veće sudstva (spojeni predmeti C-585/18, C-624/18 i C-625/18) i pozdravlja mišljenje generalnog zastupnika suda Tancheva izdato o utorak 27 juna https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-06/cp190083en.pdf. Zastupnik suda čvrsto ističe, da mere koje se tiču sudija i disciplinskih tela koje odlučuju o sudijama jesu važan aspekt garancija sudske nezavisnosti u okviru EU prava, i da postojanje nezavisnih tela u kontekstu disciplinskih tela upravo jeste deo tih garancija.

Presuda suda od 24 juna 2019. godine i napred navedeno mišljenje jesu upozorenje svim Vladama koje su u skorašnjem periodu preduzimali akcije da umanje sudsku nezavisnost (pogotovu u Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Italiji). Sve Vlade moraju da budu svesne da će odredbe koje ugrožavaju sudsku nezavisnost biti shvaćene kao pretnja integritetu Evrope i Evropskog prava i biti predmet ocene od strane Evropskog suda.        

------------------------------------------------

Saopštenje u izvornom obliku možete pogledati OVDE667.56 KB

 

Poslednje vesti

Saopštenje Sindikata pravosuđa Srbije: Podrška Goranu Iliću kao zvono za buđenje Saopštenje Sindikata pravosuđa Srbije: Podrška Goranu Iliću kao zvono za buđenje Sindikat pravosuđa Srbije pruža punu podršku Goranu Iliću a pre svega istini koju je izgovorio. Istina je, kažu, najbolje opravdanje a priznanje se... More detail
Saopštenje Društva sudija Srbije povodom medijskih napada na dr Gorana Ilića Saopštenje Društva sudija Srbije povodom medijskih napada na dr Gorana Ilića Povodom pisanja pojedinih tabloidnih medija o izjavi dr Gorana Ilića zamenika Republičkog javnog tužioca, člana Državnog veća tužilaca i Poverenika... More detail
Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije