Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Vesti Publikacije

Publikacije

"SMERNICE ZA PREPOZNAVANJE I POSTUPANJE NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE U SLUČAJEVIMA NEPRIMERENOG UTICAJA"
(kliknite za download  - .pdf 0.7Mb)

Smernice za prepoznavanje i postupanje nosilaca javnotužilačke funkcije u slučajevima neprimerenog uticaja
 
Ova publikacija objavljena je u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evope „Horizontal Facility“ za Zapadni Balkan i Tursku, a finansirana od strane projekta „Jačanje pravnih garancija nezavisnih i nepristrasnih sudova“.

Autori:

Mirjana Visentin
Ivan Jovanović
 

 

"ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: BORBA PROTIV KORUPCIJE, PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA"
(kliknite za download  - .pdf 1.3Mb)

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: BORBA PROTIV KORUPCIJE, PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA
 
 

"JAVNO TUŽILAŠTVO I JAVNI INTERES: MOGUĆNOST JAVNOG TUŽIOCA DA ZAŠTITI JAVNI INTERES"
(kliknite za download  - .pdf 5.4Mb)

JAVNO TUŽILAŠTVO I JAVNI INTERES: MOGUĆNOST JAVNOG TUŽIOCA DA ZAŠTITI JAVNI INTERES
 
Autori:
Goran Ilić
Miroslav Prokopijević
Saša Varinac
Zoran Sretić
Vladimir Vasiljev

"JAVNO TUŽILAŠTVO I POLICIJA - IZAZOVI TUŽILAČKE ISTRAGE"
(kliknite za download  - .pdf 18Mb)

JAVNO TUŽILAŠTVO I POLICIJA - IZAZOVI TUŽILAČKE ISTRAGE

"TRANSPARENTNOST, PRIVATNOST I PRETPOSTAVKA NEVINOSTI"
(kliknite za download  - .pdf 1.8Mb)

Transparentnost, privatnost i pretpostavka nevinosti

"ANALIZA LJUDSKIH I FINANSIJSKIH RESURSA JAVNOTUŽILAČKOG SISTEMA"
(kliknite za download  - .pdf 0.4Mb)

Analiza ljudskih i finansijskih resursa javnotužilačkog sistema

"DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA U SVETLU NAJAVLJENIH IZMENA USTAVA"
(kliknite za download  - .pdf 0.9Mb)

Državno veće tužilaca u svetlu najavljenih izmena UstavaAutori:
prof. dr Milan Škulić
dr Goran Ilić
dr Marina Matić Bošković
mr Svetlana Nenadić


"STUDIJE SLUČAJA ZA NEZAVISNA TELA - ANALIZA EFEKTIVNOSTI RADA DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA"
(kliknite za download  - .pdf 0.12Mb)

Studije slučaja za nezavisna tela - Analiza efektivnosti rada Državno veće tužilacaUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije


"POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA NASILJA U PORODICI I POBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽRTVE U KRIVIČNOM POSTUPKU – ISKUSTVA IZ PRAKSE"
(kliknite za download  - .pdf 0.7Mb)

POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA NASILJA U PORODICI I POBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽRTVE U KRIVIČNOM POSTUPKU – ISKUSTVA IZ PRAKSEAutori:
Slobodan Josimović
dr Goran Ilić
Svetlana Nenadić
dr Milan Škulić


"ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE"
(kliknite za download  - .pdf 2Mb)

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJEBeogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) www.bezbednost.org
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (UTS) www.uts.org.rs
Balkanska istraživačka mreža Srbija (BIRN) www.birnsrbija.rs


"UNAPREĐENJE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU"
(kliknite za download  - .pdf 0.9Mb)

UNAPREĐENJE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKUUrednici:
prof. dr Milan Škulić dr Goran Ilić mr Marina Matić Bošković


"BORBA PROTIV KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA I ULOGA JAVNOG TUŽILAŠTVA - UNAPREĐENJE ODGOVORA PRAVOSUĐA NA KORUPCIJU U JAVNIM NABAVKAMA"
(kliknite za download  - .pdf 7Mb)

BORBA PROTIV KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA I ULOGA JAVNOG TUŽILAŠTVA - UNAPREĐENJE ODGOVORA PRAVOSUĐA NA KORUPCIJU U JAVNIM NABAVKAMAUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije


"JAČANJE POLOŽAJA, NEADLEŽNOSTI I INTEGRITETA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA"
(kliknite za download  - .pdf 1Mb)

Jačanje položaja, nadležnosti i integriteta Državnog veća tužilacaAutori:

dr Goran Ilić, mr Marina Matić Bošković, Radovan Lazić


"ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU ANTIKORUPCIJSKE STRATEGIJE"
(kliknite za download  - .pdf 2Mb)

Alternativni izveštaj o sprovođenju antikorupcijske strategije
 
Procena realizacije Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine za oblasti: „Pravosuđe“, „Policija“, „Sprovođenje i nadzor na sprovođenjem Strategije“ i „Preporuke“ od 25. avgusta 2013. do 6. decembra 2014.godine.

Pogledajte INFOGRAFIKU:
 
Infografika
 
 

Autori:
Marina Matić, Saša Đorđević, Vladimir Erceg


"SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA"
(kliknite za download  - .pdf 1Mb)


Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnim tužilaštvimaAutori:

Vesna Janić - Jelena Šuput


"JAVNI TUŽILAC I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U KRIVIČNOM POSTUPKU - MEHANIZMI ZAŠTITE"
(kliknite za download  - .pdf 1.38Mb)

JAVNI TUŽILAC I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U KRIVIČNOM POSTUPKU - MEHANIZMI ZAŠTITEAutori:

Mr Jasmina Kiurski
Milan Antonijević


"ZAŠTITA KONKURENCIJE I SUZBIJANJE MONOPOLA"
(kliknite za download  - .pdf 1Mb)


ZAŠTITA KONKURENCIJE I SUZBIJANJE MONOPOLAAutori:

Dragan Dobrašinović
Mr Marina Matić Bošković
Miroslav Prokopijević
Andrej Plahutnik
Čedomir Radojčić


"PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU"
(kliknite za download  - .pdf 5Mb)


PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKUAutori:

prof. dr Stanko Bejatović
prof. dr Milan Škulić
dr Goran Ilić


"UNAPREĐEN PRISTUP JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA"
(kliknite za download  - .pdf 1Mb)


UNAPREĐEN PRISTUP JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJAAutori:

Slobodan Josimović
Olivera Milojević
mr Marina Matić Bošković"GRAĐANI I PRAVOSUĐE ZAJEDNO PROTIV KORUPCIJE"
(kliknite za download  - .pdf 0.5Mb)

GRAĐANI I PRAVOSUĐE ZAJEDNO PROTIV KORUPCIJE"ZABRANA DISKRIMINACIJE - ODABRANE PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I EVROPSKOG SUDA PRAVDE"
(kliknite za download  - .pdf 1.8Mb)


ZABRANA DISKRIMINACIJE - ODABRANE PRESUDE 

EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I EVROPSKOG SUDA PRAVDEAutori:

dr Ana Knežević Bojović
mr Marina Matić
Kosana Beker
Ana Hrvat


"VODIČ ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OBLASTI JAVNIH FINANSIJA"
(kliknite za download  - .pdf 0.8Mb)


VODIČ ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U OBLASTI JAVNIH FINANSIJAAutori:

mr Marina Matić,
Verica Trninić

 


"KA BOLJOJ ZAŠTITI ŽRTAVA NASILJA U PORODICI - ODGOVOR PRAVOSUАA"
(kliknite za download  - .pdf 1.7Mb)


Ka boljoj zaštiti žrtava nasilja u porodici - odgovor 

pravosuđaAutori:

prof dr Milan Žarković,
doc. dr Tijana šurlan,
mr Jasmina Kiurski,
mr Marina Matić,
Slobodan Josimović

 


"NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE - KAKO JE PROPALA REFORMA - ŠTA DA SE RADI?"
(kliknite za download  - .pdf 3Mb)


NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU 

SRBIJE - KAKO JE PROPALA REFORMA - šTA DA SE RADI?Autori:

prof. dr Milan Škulić dr Goran Ilić"PRIMENA NAČELA OPORTUNITETA U PRAKSI - IZAZOVI I PREPORUKE"
(kliknite za download  - .pdf 4.2Mb)

PRIMENA NAČELA OPORTUNITETA U PRAKSI - IZAZOVI I PREPORUKEAutori:

prof. dr Stanko Bejatović, dr Vojislav Đurđić, prof. dr Milan Škulić,
dr Goran Ilić, mr Jasmina Kiurski, , mr Marina Matić,
Radovan Lazić, Svetlana Nenadić, Verica Trninić"NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE - REFORMA U STILU JEDAN KORAK NAPRED – DVA KORAKA NAZAD"
(kliknite za download  - .pdf 2.5Mb)

NOVI ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SRBIJE - REFORMA U STILU „JEDAN KORAK NAPRED – DVA KORAKA NAZAD”Autori:

dr Milan Škulić
dr Goran Ilić


"PRIMENA ANTIDISKRIMINACIONOG ZAKONODAVSTVA I KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA"
(kliknite za download  - .pdf 1,5Mb)

Primena antidiskriminacionog zakonodavstva

Autori: prof. dr Nevena Petrušić, dr Goran Ilić, dr Mario Reljanović, dr Jovan Ćirić, mr Marina Matić, Kosana Beker, Svetlana Nenadić, Verica Trninić, Aleksandra Čavoški, Danijela Trajković
ANALIZA STATISTIČKIH PODATAKA O KAZNENOPRAVNOJ ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI
(kliknite za download  - .pdf 0,9Mb)

Autori:

Aleksandra Čavoški, Danijela Trajković

Saradnici: Ivan šalipur, Marina Matić, Goran Ilić, Daliborka Vukić, Zvonko Marinković, Marko Jovanović, Dragan DobrašinovićZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U KRIVIČNOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

(kliknite za download  - .pdf 2Mb)

 

Publikacija predstavlja rezultat rada na projektu "Efikasnija zaštita žrtava trgovine ljudima - Odgovor pravosuđa" koji Udruženje tužilaca Srbije realizuje u saradnji sa Evropskim instrumentom za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Knjiga je namenjena stručnjacima iz oblasti pravosuđa koji se u svom praktičnom radu susreću sa potrebom za pravovremenim prepoznavanjem žrtava trgovine ljudima i obezbeđenjem njihove fizičke zaštite, kao i zaštite njihovih prava. Iako knjiga u prvom redu treba da posluži kao svojevrstan priručnik stručnjacima u njihovom svakodnevnom radu, ona istovremeno nudi i druge sadržaje.

Tako je bilo neophodno u ovoj knjizi razmotriti u osnovnim crtama sam fenomen trgovine ljudima i, u delu o sprečavanju sekundarne viktimizacije žrtava trgovine, istaći šta se sve podrazumeva pod terminom viktimizacija.

Priručnik je pisan jasnim stilom, a njegova praktična primenjivost povećana je zahvaljujući vizuelnom isticanju napomena i preporuka koje imaju za cilj da korisnici lakše upamte procedure kojih treba da se pridržavaju. Iako je u prvom redu namenjena javnim tužiocima i sudijama za prekršaje, ova studija može biti od koristi svim strušnjacima iz oblasti pravosuđa, kao i svakom drugom ko se interesuje za prevenciju trgovine ljudima ili sarađuje na tim programima.

Obimom i kvalitetnom sadržinom rad na savremen, zanimljiv i akciono usmeren način informiše stručnjake iz oblasti pravosuđa o specifičnostima trgovine ljudima u Srbiji, potrebama žrtava i načinima zaštite i upućuje ih kako da poslove iz svoje nadležnosti obavljaju tako da izbegnu njihovu sekundarnu viktimizaciju i olakšaju im položaj.
 PRAVOSUDNI SISTEM EVROPSKE UNIJE

(kliknite za download  - .pdf 1.6Mb)

 

 

Publikacije je nastala kao rezultat rada na projektu „Podrška procesu evropskih integracija Srbije kroz jačanje kapaciteta tužilaštva u oblasti prava EU i zaštite životne sredine“ koji je Udruženje implementiralo u saradnji sa Institutom za održive zajednice.

Publikacija daje prikaz sudova u Evropskoj uniji, zatim o postupku prethodnog pitanja za tumačenje prava EU, kao i niz primera iz sudske prakse i statističkih podatka o radu sudova EU.

 RATNI ZLOČINI I DRUGI OSNOVNI INSTITUTI MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA

(kliknite za download  - .pdf 4.6Mb)

 

 

 
Ratni zločini i drugi osnovni instituti međunarodnog krivičnog prava

Publikacija je realizovana u okviru projekta „Problemi krivičnog prava u otkrivanju, prikupljanju dokaza, gonjenju i suđenju za ratne zločine“ koji je Udruženje sprovodilo uz finansijsku pomoć ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji.

Nadamo se da će ova monografija predstavljati koristan doprinos boljem upoznavanju naše stručne javnosti sa međunarodnim krivičnim pravom, a posebno da će biti od koristi onim službenim akterima krivičnog postupka, koji se u svakodnevnom radu bave određenim međunarodnim krivičnim delima, a to su posebni specijalizovani oblici sudske i javnotužilačke nadležnosti u Srbiji, ali tu takođe spadaju i advokati koji brane okrivljene za međunarodna krivična dela. Priručnik može biti po našem mišljenju od koristi i drugim sudijama, javnim tužiocima i njihovim zamenicima, a ne samo onima koji su specijalizovani za ratne zločine i druga tipična međunarodna krivična dela, jer se materija knjige u velikoj meri bavi i klasičnim, a istovremeno veoma značajnim krivičnopravnim problemima. Smatramo da ova knjiga može biti od koristi i studentima pravnih fakulteta i drugih visokoškolskih ustanova koje se bave izučavanjem međunarodnog krivičnog prava, ali i svima koji imaju interes da obogate svoja saznanja, ne samo u pogledu uskostručne problematike međunarodnog krivičnogprava, već i u odnosu na određene istorijske komponente, gde svakako spada razvoj međunarodnog krivičnog pravosuđa, koji je neposredno povezan sa istorijom uopšte, a posebno istorijom ratova i oružanih sukoba. MONITORING I EVALUACIJA PROJEKATA

(kliknite za download  - .pdf 0.5Mb)

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Autor publikacije, Marina Starčević, približava nam proces praćenja i procenjivanja našeg rada pišući o sistemu monitoringa i evaluacije, prikupljanju podataka za monitoring i evaluaciju, analizi podataka, planu monitoringa i evaluacije, kao i o drugim sadržajima od značaja za ovu temu.   


 

RODNA RAVNOPRAVNOST U EVROPSKOJ UNIJI, ZAKONODAVSTVO I SUDSKA PRAKSA
(kliknite za download  - .pdf 1.2Mb)

 

 

Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Pitanja rodne ravnopravnosti, jednakih mogućnosti i tretmana žena i muškaraca temeljna su pitanja slobode, socijalne pravde i poštovanja ljudskih prava. Borba za ostvarivanje ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, protiv rodno zasnovane diskriminacije, prisutna su u svetu i našem okruženju dugi niz godina. Izgradnja međunarodnog i regionalnog sistema ljudskih prava, započeta posle Drugog svetskog rata, kao i ženski, feministički pokreti širom planete zalagali su se za pozitivno pravno normiranje, garantovanje, a onda i ostvarivanje ovih prava. Države su ohrabrivane, ali i pritiskane, da ne samo usvoje određene zakone koji doprinose ravnopravnosti žena i muškaraca, već i da ih sprovode uz odgovarajuće mere koje doprinose ostvarivanju politike jednakih mogućnosti.STRATEGIJA JAVNOG ZAGOVARANJA
(kliknite za download  - .pdf 1.2Mb)

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.

Udruženje javnih tužilaca Srbije ima za cilj da uspostavi ravnotežu između proklamovanog javnog interesa i mogućnosti profesionalnog (objektivnog) postupanja u pravosuđu uz poštovanje principa visokih profesionalnih standarda.
 
Strategija javnog zagovaranja pomaže društvenim organizacijama i udruženjima i koalicijama udruženja da identifikuju one koji donose odluke, da nađu veze sa njima i otkriju mogućnosti mobilizacije za razne akcije. Moć zagovaranja je najvažnija za sprovođenje strategije i zato radi sticanja ove moći Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca mora biti podvrgnuto kritici kako bi se uobličili pravi principi i vrednosti na kojima će udruženje temeljiti svoj visokoprofesionalni rad. Ova publikacija napisana je kako bi pomogla Udruženju javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca da se angažuju adekvatni ljudi koji direktno utiču na proces donošenja odluka i kako bi se postigla ravnoteža profesionalne prakse (očuvanje integriteta javne tužbe) sa potrebama zaštite javnog interesa i očekivanjima stručne javnosti. Ova publikacija nije namenjena samo tužiocima, već svima koji žele podbrobnije da se upoznaju sa strategijom javnog zagovaranja.
   


STRUKOVNA UDRUŽENJA U OBLASTI PRAVOSUАA

(kliknite za download  - .pdf 0.8Mb)

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.
 
Autori publikacije daju pregled nacionalnih udruženja tužilaca u Ukrajini, Bugarskoj, BJR Makedoniji, Mađarskoj, Nemačkoj, Francuskoj, SAD, Australiji, španiji, Italiji, Engleskoj i Velsu, kao i pregled međunarodnih pravosudnih udruženja.
 


UZAJAMNO PRIZNAVANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA I AKADEMSKO PRIZNAVANJE U PRAVU EVROPSKE UNIJE

(kliknite za download  - .pdf 0.9Mb)

 

 

 

 
Publikacija je realizovana u okviru projekta "Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU". Projekat finansira Evropska unija, njegovom realizacijom rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a implementira je GOPA, jedna od vodećih nemačkih konsultantskih kuća.  

Dugo vremena postojala je tendencija radikalnog suprotstavljanja akademskog i profesionalnog priznavanja. Neosporno je da su ova dva tipa priznavanja različita. Različiti su sa stanovišta ciljeva koji treba da se postignu i, često, u pogledu organa nadležnih za donošenje odluka. Ipak, sistematsko suprotstavljanje dva oblika priznavanja nije prihvatljivo i teško se može pomiriti, u okviru EU, sa afirmacijom individualnog prava na slobodno kretanje. Priznavanje u akademske svrhe i priznavanje u profesionalne svrhe su komplementarni. Priznavanje u svrhu studiranja anticipira priznavanje u profesionalne svrhe u državi prijema.
 
Ponekad se mobilnost tokom studija, da bi se stekla kvalifikacija u nekoj drugoj državi, ostvaruje sa ciljem da se kasnije u toj istoj državi obavlja profesionalna praksa. Priznavanje u akademske svrhe kreira uslove priznavanja u profesionalne svrhe. Napredak na području akademskog priznavanja, olakšavanjem pokretljivosti studenata, doprinosi lakšem dopuštanju nastanjivanja u državi prijema da bi se tu obavljala profesija. S druge strane, priznavanje u profesionalnom cilju je neophodno za razvoj mobilnosti tokom studija. Dakle, iako razlikovanje ova dva tipa priznavanja treba zadržati, potrebno je izbegavati njihovo sistematsko suprotstavljanje.
   

 


 

Ideja o stvaranju krivičnog prava EU IDEJA O STVARANJU KRIVIČNOG PRAVA EU

(kliknite za download  - .pdf 6.4Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 Usaglašenost domaćih propisa sa institutima EU
USAGLAŠENOST DOMAĆIH PROPISA SA INSTITUTIMA EVROPSKE UNIJE U OBLASTI MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA PREPORUKE ZA HARMONIZACIJU

(kliknite za download  - .pdf 2.5Mb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 


 

Priručnik za zaštitu životne sredine PRIRUČNIK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

(kliknite za download  - .pdf 2.1Mb)

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

  

 


 

EFIKASNE STRATEGIJE LOBIRANJA
(kliknite za download  - .pdf 940Kb)

Jelena Vujović
Milica Stefanović

Za Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca od strateške važnosti jeste pozicioniranje Udruženja kao poželjnog partnera članova, potencijalnih članova, međunarodne zajednice, mogućnost uticaja na legislativna rešenja u struci, kao i unapređenje pozicije profesije i pojedinaca koji je čine.

Efikasne strategije lobiranja

Svi ovi ciljevi mogu se postići pažljivim planskim, dugoročnim delovanjem i komunikacijom sa dobro definisanim strateškim i taktičkim ciljevima koji su u skladu sa misijom Udruženja.

 PRIRUČNIK ZA PRIMENU ANTIDISKRIMINACIONOG ZAKONODAVSTVA

(kliknite za download  - .pdf 1Mb)

 

 

 

  


  

 

MEĐUNARODNO PRAVO I ŽIVOTNA SREDINA - EKOLOŠKI PRIRUČNIK
(kliknite za download  - .pdf 1.9Mb)

 

 

 


 

Korupcija - primeri i prevazilaženje problema KORUPCIJA - PROBLEMI I PREVAZILAŽENJE PROBLEMA
(kliknite za download  - .pdf 1.8Mb)

 


 

 

 

 

 

 


Razvijanje planova 

integriteta RAZVIJANJE PLANOVA INTEGRITETA I JAVNO TUŽILAšTVO - IDEJE U VEZI SA OSMIŠLJAVANJEM PLANOVA INTEGRITETA
(kliknite za download  - .pdf 1.7Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Image PROCESNI POLOŽAJ JAVNOG TUŽIOCA I EFIKASNOST KRIVIČNOG POSTUPKA
(kliknite za download  - .pdf 2.11Mb)


Publikacija "Procesni položaj javnog tužioca i efikasnost krivičnog postupka" je rezultat rada i istraživačke aktivnosti radne grupe profesora Vojislava čurđića.

Predmet istraživanja čiji su rezultati izloženi u ovoj publikaciji jeste uticaj javnog tužioca na efikasnost krivičnog postupka.

Posebna pažnja posvećena je novim zakonskim rešenjima vezanim za načelo oportuniteta, budući da je učinjen koncepcijski zaokret u pogledu odnosa načela legaliteta i načela oportuniteta.Sporazum o priznanju krivice, kao posve nova ustanova, takođe je predmet detaljne analize. 

 

 Uloga JT u pravnom sistemu ULOGA JAVNOG TUŽIOCA U PRAVNOM SISTEMU SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROBLEMATIKU EFIKASNOSTI KRIVIČNOG POSTUPKA I MALOLETNIČKU DELINKVENCIJU

(kliknite za download  - .pdf 3.02Mb)
 Publikacija "Uloga javnog tužioca u pravnom sistemu sa posebnim osvrtom na problematiku efikasnosti krivičnog postupka i maloletničku delinkvenciju" je rezultat rada na projektu dve radne grupe koje su predvodili profesor Stanko Bejatović i profesor Milan škulić.   

Ova publikacija Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je posvećena dvema izuzetno važnim temama:


1) efikasnosti krivičnog postupka i

2) suzbijanju maloletničke delinkvencije.

Obe teme su od ogromne važnosti, jer ako krivični postupak nije efikasan, onda je društvo suočeno sa ogromnim i veoma teškim problemom, a ako pravni sistem ne uspeva da efikasnosuzbija maloletničku delinkvenciju, onda se društvo vrlo brzo suočava sa naraslom ukupnom stopom kriminala 

 Javnotužilački priručnik JAVNOTUŽILAČKI PRIRUČNIK
(kliknite za download  - .pdf 3.9Mb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suzbijanje VTK SUZBIJANJE VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA
(kliknite za download  - .pdf 1.95Mb)


Publikacija je posvećena prevenciji informatičkog kriminala. Predstavlja praktični rezultat projektne saradnje izmađu španske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID) i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije tokom 2009. godine.

Monografija o visokotehnološkom kriminalu jeste pokušaj da različite aspekte visokotehnološkog kriminala približimo, pre svega stručnoj javnosti, potom i kolegama unutar javnotužilačke organizacije.

Na projektu monografije, pored saradnika iz Instituta za uporedno pravo i pripadnika MUP RS, učestvovali su i svi zaposleni u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal sa punom verom u opravdanost postojanja ozbiljnih institucija za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.


NASILJE U PORODICI

(kliknite za download  - .pdf 1.4Mb)


Publikacija "Nasilje u porodici" ima za cilj da skrene pažnju na ovu izuzetno štetnu društvenu pojavu.

Ovo krivično delo u principu neposredno pogađa člana porodice koji je žrtva drugog člana porodice, ali ono napada i porodicu kao takvu, te ruši određene ustaljene porodične vrednosti koje su od velikog društvenog značaja.

Izdavanje publikacije je finansijski pomogao Kanadski projekat za reformu pravosuđa u Srbiji.
ULOGA I MOGUĆNOSTI JAVNOG TUŽIOCA U ZAŠTITI ŽRTAVA KRIVIČNOG DELA
(kliknite za download  - .pdf 1.4Mb)


 
Izradu i štampanje monografije "Uloga i mogućnosti javnog tužioca u zaštiti žrtava krivičnog dela" omogućila je Kanadska međunarodna razvojna agencija preko Kanadskog projekta za reformu pravosuđa u Srbiji.

Ova monografija će svojim bogatim i raznovrsnim sadržajem doprineti da javni tužioci na sveobuhvatan način sagledaju položaj, prava i sistem zaštite žrtava krivičnih dela, i na osnovu toga povećaju svoju ulogu i prošire mogućnosti njihove zaštite u krivičnom postupku. ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I JAVNO TUŽILAŠTVO
(kliknite za download  - .pdf 2.8Mb)

Objavljivanje publikacije "Zakonik o krivičnom postupku i javno tužilaštvo" predstavlja rezultat aktivnosti tokom skupa "Tužilački dani" čije su organizovanje finansijski pomogli Kanadska međunarodna razvojna agencija, Misija OEBS-a u Srbiji i ABBA CEELI.

Izdavanje publikacije je finansijski pomogla Kanadska međunarodna razvojna agencija.

Objavljivanjem ovog zbornika radova nosioci javnotužilačkih ovlašćenja, njihove kolege kao i drugi njegovi korisnici, dobili su izuzetno koristan oslonac u svakodnevnom radu i raspravi o pitanjima koja čine predmet njegovog razmatranja. Udruženje tužilaca Srbije je ovim izdanjem pokazalo da je nezaobilazan činilac pravnog sistema Srbije.
TUŽILAČKI I PRAVOSUDNI SAVETI - PRIMERI I REŠENJA IZ PRAKSE - SASTAV, IZBOR, MANDAT I NADLEŽNOSTI SAVETA
(kliknite za download  - .pdf 1.5Mb)

Ljubiša Dragašević -  dr Goran Ilić
Aleksandar Milosavljević -  Miodrag Plazinić
mr Marina Matić -  Dragana Lukić
Vladan Drašković -  Marko Jovanović

Tužilački i pravosudni saveti
Publikacija "Tužilački i pravosudni saveti" je rezultat rada radne grupe u okviru projekta "Državno veće tužilaca - izrada podzakonskih akata".

Uz značajnu stručnu i finansijsku pomoć Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA) formirana je radna grupa čiji je koordinator bio Ljubiša Dragašević, opštinski javni tužilac u Novoj Varoši, dok su članovi grupe bili: mr Marina Matić, pravni savetnik, dr Goran Ilić, javni tužilac Prvog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu, Aleksandar Milosavljević, zamenik specijalnog tužioca za visokotehnološki kriminal u Beogradu, Miodrag Plazinić, opštinski javni tužilac u Požegi, Vladan Drašković, advokat i Marko Jovanović, pravni savetnik.

Publikacija daje niz relevantnih primera i rešenja iz prakse, a takođe su predstavljeni predlozi Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u administrativnoj kancelariji Državnog veća tužilaca.EVROPSKA UNIJA, PROCES PRIDRUŽIVANJA, TREĆI STUB I ZNAČAJ ZA JAVNO TUŽILAŠTVO U REPUBLICI SRBIJI
(kliknite za download - .pdf 10.6Mb)

MR MARINA MATIC
MR MARIO RELJANOVIC


EU

EU

EU

EU

EUProjekat finansira EU kroz fond za Evropske integracije kojim rukovodi Delegacija Evropske komisije a tehnicki realizuje Press Now.

Publikacija je sastavni deo projekta "širenje ideje evropskih integracija među javnim tužiocima"„Disciplinska odgovornost tužilaca“
(kliknite za download  - .pdf 389Kb)

Image

 Image"Vrednovanje rada tužilaca"Donator:
OEBS Misija u SrbijiImage „Javnotužilači priručnik“
(kliknite za download - .pdf 3.2Mb)


Izradu i štampanje Priručnika omogućio je „Kanadski projekat za reformu pravosuđa u Srbiji“, koji finansira Kanadska međunarodna razvojna agencija (CIDA).

Priručnik sadrži tekstove o ulozi javnih tužilaca u krivičnim i drugim kaznenim postupcima, kao i o ulozi javnog tužilaštva izvan kaznenih postupaka.

Autori ovog Priručnika se bave i profesionalnim karakteristikama javnog tužilaštva, njihovim uticajem na efikasnost rada.

Poslednji segment knjige posvećen je odnosu javnog tužilaštva i javnosti.Image „Javno tužilaštvo, policija, krivični sud i suzbijanje kriminaliteta“
(kliknite za download - .pdf 1.7Mb)

Knjiga je nastala kao rezultat istraživanja procesnog položaja javnih tužilaca i njihovog odnosa sa drugim organima krivičnog pravosuđa, preduzetog sa ciljem da se sagleda njihov uticaj na efikasnost krivičnog postupka i na pojedine politike suzbijanja kriminaliteta.

Realizaciju istraživanja i štampanje publikacije omogućila je Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu.


 Brošura „Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije“

(kliknite za download - .pdf 1.6Mb)

Image

 
Ova publikacija sadrži osnovne informacije o Udruženju, njegovoj misiji, strukturi, kao i o aktivnostima koje se sprovode. štampanje publikacije omogućila je Misija OEBS-a u Srbiji.ImageU izdanju Udruženja tužilaca Srbije izašla  je knjiga  "Položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji i uporedno pravna analiza"


Autori knjige su dr Goran Ilić, mr Marina Matić, mr Mario Reljanović, Marko Jovanović, Dragana Lukić, Aleksandar Milosavljević, Svetlana Nenadić i Zlatko šulović, a izdavanje knjige pomogla je Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA)

 

 

Donator: Canadian International Development Agency - CIDA

Poslednje vesti

Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
Zašto je tužilaštvo bitno Zašto je tužilaštvo bitno Definicija osigurača je: "Namerno oslabljeno mesto u električnoj instalaciji". On je i osmišljen tako da u slučaju da naiđe jača struja, on "izgori",... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije