Saopštenje: Odlukom Državnog veća tužilaca povređen Zakon o javnom tužilaštvu

Državno veće tužilaca je na sednici održanoj 7.5.2014. godine predložilo za izbor kandidate za apelacione javne tužioce, izabralo zamenike javnih tužilaca i predložilo za izbor kandidate za zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju na javnotužilačku funkciju.

Premda, Udruženje smatra da izabrane i predložene kolege zaslužuju da profesionalno napreduju, kao i da je ova odluka bila neophodna, budući da primena novog Zakonika o krivičnom postupku iziskuje znatno povećanje broja zamenika javnih tužilaca, u isti mah, ukazujemo da je odlukom Državnog veća tužilaca povređen Zakon o javnom tužilaštvu.

Naime, Zakon o javnom tužilaštvu u čl. 82 st. 1 propisuje da se predlaganje i izbor za javnotužilačku funkciju vrši na osnovu rang liste, primenom kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti. Državno veće tužilaca, nije usvojilo akt kojim bi se odredili kriterijumi i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti, niti je u postupku odlučivanja sastavilo rang listu kandidata za izbor i predlaganje kandidata na funkciju javnog tužioca ili zamenika javnog tužioca.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije