Konferencija „Predstavljanje rezultata“

U okviru projekta „Efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društva - partnerstvo za zaštitu ljudskih prava, koji sprovodi Udruženje tužilaca Srbije u saradnji sa YUCOM-om, 30.04.2014. godine održana je završna konferencija pod nazivom „Predstavljanje rezultata“.

Projekat se sprovodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Konferenciju su otvorili dr Jadranka Jelinčić, direktorka Fondacije za otvoreno društvo; mr Jasmina Kiurski, zamenica Apelacionog javnog tužioca i predsednica Programskog saveta Udruženja tužilaca Srbije; Milan Antonijević, direktor YUCOM-a i Miodrag Plazinić, viši javni tužilac u Valjevu, potpredsednik Upravnog Odbora Udruženja i glavni urednik časopisa Udruženja „Tužilačka reč“.

Nakon uvodnih izlaganja gospođa Kiurski upoznala je učesnike sa aktivnostima koje su preduzete u okviru projekta, održanim okruglim stolovima koje je organizovalo Udruženje u saradnji sa YUCOM-om, rezultatima upitnika koji su tom prilikom podeljeni i podacima koji su prikupljeni u usmenoj komunikaciji sa predstavnicima javnih tužilaštava. Gospođa Kiurski govorila je i o tužilačkoj istrazi i novim ovlašćenjima javnog tužioca u zaštiti ljudskih prava i krivičnim delima protiv slobode i prava čoveka i građanina.

Nakon gospođe Kiurski prisutnim učesnicima obratio se Milan Antonijević, direktor YUCOM-a. Gospodin Antonijević upoznao je učesnike sa trenutnom situacijom u pogledu stanja ljudskih prava u Srbiji i regionu i doprinosom civilnog društva u procesu njihove zaštite. Nakon toga, gospodin Antonijević predstavio je aktivnosti koje su Udruženje tužilaca i YUCOM preduzeli u okviru projekta, informisao učesnike o aktivnostima i rezultatima rada YUCOM-a i na samom kraju preneo iskustva javnih tužilaštava u kojima su organizovani okrugli stolovi.

Poslednji se učesnicima obratio Miodrag Plazinić, viši javni tužilac u Valjevu. Gospodin Plazinić upoznao je učesnike sa doprinosom Udruženja na planu zaštite ljudskih prava, aktivnostima koje Udruženja sprovelo i koje se tek planiraju, kao i sadržajem najnovijeg broja časopisa Tužilačka reč koji je posvećen ulozi javnog tužilaštva u zaštiti ljudskih prava. Na konferenciji je prisutnim učesnicima podeljen i novi 26. broj časopisa Tužilačka reč. Novi broj časopisa sadrži tekstove koji se bave najčešćim oblicima povreda ljudskih prava, vidovima njihovog sankcionisanja i upustvima za postupanje javnog tužioca u zaštiti ljudskih prava u postupku.

Nakon izlaganja usledila je diskusija. Diskutovalo se o povredama ljudskih prava u oblasti radnog prava, osnivanju posebnih fondova pomoći žrtvama nasilja, torture i trgovine ljudima, pitanjima mobinga. Takođe, diskutovalo se o prezumpciji nevinosti i i nedovoljnom poštovanju privatnosti učesnika u postupku, a naročito prilikom iznošenja u javnost podataka o osetljivim grupama lica. Diskusija je protekla u aktivnoj atmosferi i prisutni govornici odgovarali su na pitanja učesnika.

Na konferenciji je prisustvovalo 50 učesnika iz Republičkog, Apelacionog, viših tužilaštva i Apelacionog suda kao i velikog broja organizacija: Asocijacija potrošača Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Centar za evropske integracije, Fond za humanitarno pravo, Magma Film, Žene u crnom, Udruženje roma, Udruženje za prava žena, Udruženje omladine, Udruženje pomoći deci, Udruženje invalida iz Beograda, Kragujevca, Niša, Subotice, Leskovca, Kruševca, Velike Plane, Smederevske Palanke, Aleksinca, Ćuprije, Svilajnca, Sremske Kamenice i Gornjeg Milanovca, koje se bave zaštitom ljudskih prava.