Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Programi kandidata za DVT Izbori za izborne članove Državnog veća tužilaca

Izbori za izborne članove Državnog veća tužilaca

UTSTipične zablude u pogledu smisla izbora za DVT

Poštovane koleginice i kolege, povodom aktuelnih izbora za izborne članove Državnog veća tužilaca, u razgovorima sa brojnim koleginicama i kolegama uočio sam tipične zablude u pogledu smisla ovih izbora.

Ovom prilikom želim da ukažem na neke od njih:

 • Izborom novih izbornih članova DVTa ništa se neće promeniti u radu DVTa
  Ciljevi i aktivnosti Udruženja, od osnivanja do danas, počivaju na vrednostima i idejama. Vrednosti i ideje se osvajaju. Udruženje se do sada za neke od njih izborilo i put nije bio ni kratak ni lak. DVT je mesto na kome se donose ključne odluke koje određuju budućnost tužilaštva, posebno u svetlu najavljenih ustavnih promena. Nosioci javnotužilačke funkcije zaslužuju bolji i odgovorniji  DVT, a izbori nam pružaju jedinstvenu priliku da u toj promeni na bolje učestvujemo. Od nas zavisi kakvo će biti Državno veće tužilaca i da li će se nešto promeniti!

 • Nije bitno ko će biti izborni član DVTa.
  Izborni članovi su ključni članovi DVTa, kako po brojnosti, tako i zbog činjenice da najbolje poznaju rad i probleme tužilaštva – mogu da prepoznaju problem, da ga definišu, da predlože najbolje rešenje, znaju šta i kako da kritikuju. Sa druge strane, izborni članovi treba da spreče da DVT bude sredstvo za ostvarenje interesa izvršne vlasti. Uloga izbornog člana nije ni da se povinuje izvršnoj vlasti, ali ni samo da kritikuje. Uloga treba da bude kritička, ali i konstruktivna. Ovo nije nimalo lako. Zato, veoma je bitno da prepoznamo ličnost koja ima snage da taj zadatak iznese, a istovremeno i sluha da čuje kritike onih koji su ga/nju izabrali, jer izborni članovi su predstavnici svih nas i odgovaraju za rad svim nosiocima javnotužilačke funkcije.

 • Za izbornog člana treba birati onog kolegu koji duže radi u tužilaštvu, onog ko ima najbolje rezultate rada ili ko je omiljen
  Dužina staža i kvalitet rada svakako su bitni u postupku napredovanja. Međutim, pogrešno je shvatanje da izbor za člana DVT treba da predstavlja „nagradu“ za nečiji rad, dužinu staža ili kolegijalnost i lojalnost. Izborni član nije „počasno“ mesto. Prilikom odlučivanja koga da biramo treba da potisnemo lične odnose. Treba da izaberemo one koji su svojim delima pokazali da se zalažu za interese struke i u koje imamo poverenje da će na tom putu ostati.

 • Treba da glasamo za kandidata iz naše sredine jer će on da se zalaže za naše interese.
  Svakako da bi glasač voleo da bude izabran onaj kandidat koga lično poznaje i ko je iz njegove sredine, verujući da će tako lakše komunicirati sa DVTom. Međutim, ne zaboravite da su izborni članovi predstavnici svih nosilaca javnotužilačke funkcije, bez obzira iz kog tužilaštva i kog grada dolaze. Oni predstavljaju sve nas - i one koji su za njih glasali i one koji nisu. Sa druge strane, pozivam vas da budete racionalni i da na ovim izborima ne „trošite“ svoje glasove na kandidate rukovodeći se isključivo interesima lokalne zajednice. Glas za kandidata, za koga će glasati samo uzak krug kolega rukovodeći se lokalnim interesima, je „bačen“ glas, a taj jedan glas može da bude od važnosti za konačan ishod izbora. Ukazujem i na to da u dosadašnjem radu DVTa izborni članovi nisu pokazali veliko interesovanje za rešavanje problema koji su postojali u sredinama iz kojih ti kandidati potiču.

Nadam se da sam vam ovim obraćanjem skrenuo pažnju na suštinu izbora i da će vam iznete sugestije biti od pomoći prilikom odlučivanja. Pozivam vas da, prilikom odlučivanja kome ćete dati svoj glas, pogledate biografiju kandidata, ali i da se raspitate o kandidatima – kod kolega kojima verujete, razgovorima među članovima Udruženja i slično.

Predsednik UTS
dr Goran Ilić

-----------------------------

Pismo članovima UTS povodom izbora za izborne članove DVT-a

Povodom aktuelnih izbora za izborne članove DVTa, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije poziva članove da ostanu verni principima za koje se Udruženje u proteklom periodu zalagalo.

Iako je Udruženje u više navrata, pre početka izbornog procesa, ukazivalo na nedostatke zakona i podzakonskih akata kojima je regulisan izborni postupak, do izmena tih propisa nije došlo. Ipak, izražavamo uverenje da će i u postojećim zakonskim uslovima, izborni postupak proteći u fer atmosferi i da će svaki nosilac javnotužilačke funkcije biti u mogućnosti da ostvari slobodno, opšte, jednako i neposredno izborno pravo. Udruženje će pomno pratiti izborni postupak i blagovremeno ćemo ukazati na eventualne nepravilnosti koje bi mogle biti od uticaja efikasno ostvarivanje izbornih prava.

U duhu demokratičnosti, plurualizma ideja i slobode udruživanja koji su uvek krasili Udruženje, smatramo da svaki član, shodno svom ličnom opredeljenju, afinitetu, profesionalnoj i ličnoj savesti treba samostalno da se opredeli kako će da koristi svoje aktivno i pasivno biračko pravo i da svako na izborima treba da podrži kandidata za koga smatra da će na najbolji način predstavljati interes struke i vrednosti za koje se zalaže Udruženje. Podsećamo vas da se Udruženje uvek zalagalo za principe, a ne za pojedince.

Stoga vas pozivamo da na izborima učestvujete, a svaki član Udruženja koji se kandidovao za izbornog člana DVTa može da traži podršku od članova UO Udruženja ili članova drugih tela i organa Udruženja. U tom smislu, pozivamo predsednike i članove tela i organa Udruženja da sami odluče, kome i na koji način će dati podršku u predizbornoj trci, pri tom se rukovodeći interesima struke. Podsećamo da predizborno predstavljanje kandidata podrazumeva, između ostalog, i lično i javno zalaganje za nekog od kandidata.

Obaveštavamo vas da će kancelarija Udruženja pružiti tehničku podršku članovima Udruženja koji su kandidati za izborne članove DVTa. Stoga, pozivamo kandidate da dostave svoje predizborne programe radi objavljivanja na veb sajtu Udruženja i slanja programa na mejling listu članova Udruženja. Takođe, kandidatima će biti na raspolaganju i prostorije Udruženja radi održavanja sastanaka i predstavljanja predizbornih programa.

UTS


Pogledajte i: Predstavljanje programa kandidata (članova UTS) za izborne članove Državnog veća tužilaca

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije