Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Programi kandidata za DVT Zajednički program dr Gorana Ilića, Radovana Lazića i Svetlane Nenadić

Zajednički program dr Gorana Ilića, Radovana Lazića i Svetlane Nenadić

UTS

U prilogu možete da otvorite zajednički program dr Gorana Ilića, Radovana Lazića i Svetlane Nenadić, kandidata za izborne članove Državnog veća tužilaca. Program je u celosti zasnovan na vrednostima, ciljevima i programu Udruženja.

Pozivamo sve članove Udruženja - kandidate za izborne članove Državnog veća tužilaca, da Program, ukoliko se sa njim slažu, preuzmu u celosti ili delimično, kao i da Program dopune novim idejama koje bi doprinele unapređenju Državnog veća tužilaca.

ZAJEDNIČKI PROGRAM DR GORANA ILIĆA, RADOVANA LAZIĆA I SVETLANE NENADIĆ, KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA

Poštovane koleginice i kolege,

Potpuno prihvatajući vrednosti, ciljeve i programa Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, prihvatili smo kandidaturu za članove Državnog veća tužilaca kako bi dobili priliku da neposredno doprinesemo ostvarenju ciljeva za koje se godinama zalažemo putem Udruženja tužilaca Srbije. Želimo priliku da doprinesemo da se imidž Državnog veća tužilaca potpuno promeni - da dobijemo DVT koji će u potpunosti obezbediti samostalnost javnog tužilaštva, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca,  da dobijemo DVT od koga naše kolege neće strahovati, nego će mu verovati, da dobijemo DVT koji neće biti sredstvo za ostvarivanje interesa izvršne vlasti, već čvrsta brana uticaju politike i svakom drugom nedozvoljenom uticaju na javno tužilaštvo.

Zato ćemo u Državnom veću tužilaca tražiti:

1. Hitno povećanje povećanje broja zamenika javnih tužilaca i izbor novih zamenika javnih tužilaca na osnovu analize broja potrebnih zamenika. Neophodno je povećanje sistematizacije i popunjavanje upražnjenih mesta. Sada u mnogim sudovima ima više sudija u krivičnoj materiji nego zamenika javnih tužilaca, što je neodrživo s obzirom na povećanu nadležnost javnog tužioca i smanjenu nadležnost suda prema novom ZKP-u. Potrebno je povećanje broja javnih tužilaca po principu: Više tužilaca nego sudija u krivičnoj materiji.

2. Odgovornije postupanje DVT-a u vezi sa sprovođenjem budžetskih nadležnosti. DVT mora da pravilno i odgovorno da planira budžet, kako bi bili blagovremeno podmireni svi troškovi koji postoje, kako u odnosu na zarade, tako i u odnosu na troškove postupka. Neophodno je strateško finansijsko planiranje. Nedopustivo je da se usled neodgovornog planiranja budžeta ugrozi isplata naknada za prekovremeni rad i pripravnost, a pogotovo zarada zaposlenih, kako se ranije događalo. Potrebno je adekvatno rešiti pitanje pripravnosti, jer je novi ZKP prirodu pripravnosti potpuno promenio u pravcu enormnog povećanja aktivnosti. Dežurstvo je rad.

3. Izmenu pravilnika o vrednovanju rada radi uvođenja objektivnog pokazatelja broja predmeta koji jednom zameniku javnog tužioca mogu biti dodeljeni u rad za određeni period. Prema sadašnjem stanju postoji dramatična nejednakost u broju predmeta koji su dodeljeni u rad zamenicima javnih tužilaca. Objektivni pokazatelj broja predmeta je preduslov i za obezbeđenje jednake startne pozicije u postupku vrednovanja tužilaca. Treba nam ravnomerna i pravedna raspodela posla.

4. Bolje uslove rada. Neophodno je obezbediti takve uslove rada da svaki obrađivač predmeta može da se posveti poslu. Kada po troje ljudi radi u kancelariji veličine kupatila, teško se od njih može očekivati kvalitetan rad. Potrebno je obezbediti dovoljan broj prostorija za saslušanje i dovoljan broj zaposlenih-pre svega zapisničara i upisničara. Neophodna je detaljna analiza kojom bi se utvrdile prave potrebe svakog javnog tužilaštva. DVT ima obavezu da obezbedi uslovan, kvalitetan i efikasan rad.

5. Potpuno drugačije postupanje DVT-a radi ostvarivanja osnovne ustavne uloge - zaštite samostalnosti javnog tužilaštva. Obaveza DVT-a je da grantuje i štiti samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. DVT mora da spreči i osudi svaki nedozvoljeni uticaj i pritisak na nosioce javnotužilačke funkcije od strane drugih državnih organa, politike, medija i različitih uticajnih interesnih grupa. DVT mora da efektivno zaštiti dostojanstvo i profesionalni integritet svakog nosioca javnotužilačke funkcije i ugled javnog tužilaštva. DVT mora postati garant naše samostalnosti.

6. Jačanje ugleda DVT. U prostorijama DVT-a ćemo razgovarati sa svakim nosiocem javnotužilačke funkcije koji to zatraži, radi rešavanja problema sa kojima se susreće u radu, stavljanja primedaba na rad DVT-a, kao i radi davanja predloga i ideja za unapređenje rada i bolje funkcionisanje i javnog tužilaštva i DVT-a.

7. Izmenu pravilnika koji se odnose na vrednovanje rada, izbor, napredovanje i disciplinski postupak. Ne može se pokretati disciplinski postupak zbog tzv. „neažurnosti“, ili postupak razrešenja zbog ocene „ne zadovoljava“, dok se ne obezbede uslovi za rad i dovoljan broj zamenika javnih tužilaca koji mogu savladati povećan priliv predmeta. Ne može se pozivati na odgovornost, zbog tzv. „neažurnosti“ zamenik javnog tužioca koji fizički ne može da savlada obiman priliv predmeta. Ne možemo da budemo kažnjeni za ono za što nismo krivi.

8. Izmenu pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije, u delu koji se odnosi na broj bodova dobijenih na osnovu usmenog testa, razgovora ili predstavljanja programa, a sve radi sprečavanja, odnosno smanjivanja diskrecionih ovlašćenja DVT-a. Usmeno predstavljanje, u bilo kom vidu (test, razgovor, predstavljanje programa), može da bude samo korektivni, a ne odlučujući faktor. Sada jedan usmeni razgovor može više da vredi više od višegodišnjeg uspešnog rada što omogućava, ne samo arbitrernost, već i bojazan za pojavu raznih oblika moguće korupcije članova DVT-a i Komisije.

 9. Iniciranje izmena ZKP-a. ZKP je nedovoljno precizan, sadrži mnogo pravnih praznina i tehničkih nejasnoća što daje veliki prostor za različita tumačenja koja mogu dovesti do pravne nesigurnosti i nejdnakosti građana pred zakonom.

10  Unapređenje aktivnosti u pogledu programa obuke. Postoji trend specijalizacije rada u javnom tužilaštvu i formiranja specijalizovanih odeljenja, što sve nije praćeno adekvatnim programom edukacije i obuke. Specijalizacije, edukacije i obuke treba da budu dostupne svim nosiocima javnotužilačke funkcije pod jednakim uslovima. Sticanje novih znanja i veština je neophodno kako bi kvalitetnije i efikasnije obavljali funkciju.

11. Izmene propisa radi unapređenja uloge i povećanja značaja apelacionih javnih tužilaštava. Jačanje uloge i značaja apelacionih javnih tužilaštava u pogledu vršenja profesionalnog nadzora i instruktivnog pregleda dovelo bi do ujednačavanja prakse, unapredilo bi rad područnih javnih tužilaštava i obezbedilo povećanje pravne sigurnosti građana i efikasnije zaštite ljudskih prava. Već duže vreme, a naročito od početka primene novog ZKPa, tužioci robuju kultu kvantiteta, što neretko ide na štetu kvaliteta rada i odluka. Zalažemo se za unapređenje kvaliteta rada donošenjem pravilnika kojim bi bila regulisana obaveza Republičkog javnog tužilaštva da zauzima pravne stavove povodom određenih pravnih pitanja, kao i pitanje profesionalnog nadzora od strane apelacionih javnih tužilaštava koji nadzor bi imao za cilj unapređenje rada i ujednačavanje prakse.

12. Aktivnu ulogu DVT u postupku izmene Ustava i pregovora za poglavlje 23 na principima nezavisnosti javnog tužilaštva, funkcionalne samostalnosti nosilaca javnotužilačke funkcije, odgovornosti, ukidanja monokratskog uređenja (jedno javno tužilaštvo-jedan tužilac) stalnosti funkcije javnog tužioca i (re)izbornosti starešine javnog tužilaštva. Eksperti Evropske komisije za demokratiju putem prava (Venecijanske komisije) u mišljenju datom na nacrt poslednjeg Zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom tužilaštvu daju preporuku da se nezavisnost javnog tužilaštva predvidi zakonom jer „opšta tendencija uvođenje nezavisnosti“ u javno tužilaštvo. U eventualnom postupku izmene Ustava DVT mora da spreči svaki pokušaj nekog eventualnog novog opšteg (re)izbora nosilaca javnotužilačke funkcije. Izmene Ustava bi trebale da obezbede nezavisnost javnog tužilaštva i zaštite samostalnost nosilaca javnotužilačke funkcije u skladu sa evropskim vrednostima i standardima. Novi Ustav bi trebao da smanji uticaj izvršne i zakonodavne vlasti u DVT-u tako što ministar i predsednik nadležnog skupštinskog odbora više ne bibili članovi DVT-a. Sa druge strane, u DVT-u bi trebalo povećati uticaj javnotužilačke profesije i stručne javnosti. Takođe je neophodno jasno razgraničiti i ojačati nadležnost DVT-a u odnosu na nadležnost Republičkog javnog tužioca i Ministarstva pravde po pitanjima javnotužilačke uprave, a u skladu sa evropskim vrednostima i standardima.

Kvalitet programa ne zavisi samo od njegove sadržine, već prevashodno od toga kako će se primenjivati. Na dosadašnji rad DVTa međunarodna i domaća stručna javnost je imala brojne primedbe. U proteklom periodu, na javnim skupovima, u medijima i brojnim publikacijama kritikovali smo rad DVTa. Javni tužioci i zamenici javnih tužilaca zaslužuju bolje Državno veće tužilaca kao ustavnog garanta i zaštitnika samostalnosti javnog tužilaštva.

                                                                               Svetlana Nenadić
zamenik javnog tužioca u I OJT-u u Beogradu i
član UO Udruženja javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije

                                                                                            Radovan Lazić
zamenik javnog tužioca u AJT-u u Novom Sadu  i
predsednik UO Udruženja javnih tužilaca i
zamenika javnih tužilaca Srbije
                                                                             
Dr Goran Ilić
zamenik Republičkog javnog tužioca i
predsednik Udruženja javnih tužilaca
i zamenika javnih tužilaca Srbije

 

Jačanje položaja, nadležnosti i integriteta Državnog veća tužilaca
Tužilačka reč br. 24 (str. 24)
Tužilačka reč br. 27 (str. 22)
Tužioci predlažu izmene Zakona od Državnom veću
Tužioci: Pravilnik o izboru koruptivan

Poslednje vesti

Saopštenje Sindikata pravosuđa Srbije: Podrška Goranu Iliću kao zvono za buđenje Saopštenje Sindikata pravosuđa Srbije: Podrška Goranu Iliću kao zvono za buđenje Sindikat pravosuđa Srbije pruža punu podršku Goranu Iliću a pre svega istini koju je izgovorio. Istina je, kažu, najbolje opravdanje a priznanje se... More detail
Saopštenje Društva sudija Srbije povodom medijskih napada na dr Gorana Ilića Saopštenje Društva sudija Srbije povodom medijskih napada na dr Gorana Ilića Povodom pisanja pojedinih tabloidnih medija o izjavi dr Gorana Ilića zamenika Republičkog javnog tužioca, člana Državnog veća tužilaca i Poverenika... More detail
Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije