Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktuelnosti Programi kandidata za DVT Kandidat Stanislav Dukić

Kandidat Stanislav Dukić

UTS

Kao kandidat za člana Državnog veća tužilaca na listi Viših javnih tužilaštava u potpunosti prihvatam program i strateške ciljeve Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije s tim što ga dopunjujem određenim tačkama za koje ću se ja zalagati kao član Udruženja ali i kao, nadam se, budući član Državnog veća tužilaca.

Potpuno prihvatajući vrednosti, ciljeve i program Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, prihvatio sam kandidaturu za člana Državnog veća tužilaca kako bih dobio priliku da neposredno doprinesem ostvarenju ciljeva za koje se godinama zalažemo putem Udruženja tužilaca Srbije. Želim priliku da doprinesem da se imidž Državnog veća tužilaca potpuno promeni - da dobijemo DVT koje će u potpunosti obezbediti samostalnost javnog tužilaštva, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, da dobijemo DVT od koga naše kolege neće strahovati, nego će mu verovati, da dobijemo DVT koje neće biti sredstvo za ostvarivanje interesa izvršne vlasti, već čvrsta brana uticaju politike i svakom drugom nedozvoljenom uticaju na javno tužilaštvo.

Zato ću u Državnom veću tužilaca tražiti:

 1. Hitno povećanje broja zamenika javnih tužilaca i izbor novih zamenika javnih tužilaca na osnovu analize broja potrebnih zamenika. Neophodno je povećanje sistematizacije i popunjavanje upražnjenih mesta. Sada u mnogim sudovima ima više sudija u krivičnoj materiji nego zamenika javnih tužilaca, što je neodrživo s obzirom na povećanu nadležnost javnog tužioca i smanjenu nadležnost suda prema novom ZKP-u. Potrebno je povećanje broja javnih tužilaca po principu: Više tužilaca nego sudija u krivičnoj materiji.

 2. Odgovornije postupanje DVT-a u vezi sa sprovođenjem budžetskih nadležnosti. DVT mora da pravilno i odgovorno planira budžet, kako bi bili blagovremeno podmireni svi troškovi koji postoje, kako u odnosu na zarade, tako i u odnosu na troškove postupka. Neophodno je strateško finansijsko planiranje. Nedopustivo je da se usled neodgovornog planiranja budžeta ugrozi isplata naknada za prekovremeni rad i pripravnost, a pogotovo zarada zaposlenih, kako se ranije događalo. Potrebno je adekvatno rešiti pitanje pripravnosti, jer je novi ZKP prirodu pripravnosti potpuno promenio u pravcu enormnog povećanja aktivnosti. Dežurstvo je rad!

 3. Izmenu pravilnika o vrednovanju rada radi uvođenja objektivnog pokazatelja broja i strukture predmeta koji jednom zameniku javnog tužioca mogu biti dodeljeni u rad za određeni period. Prema sadašnjem stanju postoji dramatična nejednakost u broju i strukturi predmeta koji su dodeljeni u rad zamenicima javnih tužilaca. Objektivni pokazatelj broja predmeta je preduslov i za obezbeđenje jednake startne pozicije u postupku vrednovanja tužilaca. Treba nam ravnomerna i pravedna raspodela posla.

 4. Bolje uslove rada. Neophodno je obezbediti takve uslove rada da svaki obrađivač predmeta može da se posveti poslu. Kada po troje ljudi radi u kancelariji veličine kupatila, teško se od njih može očekivati kvalitetan rad. Potrebno je obezbediti dovoljan broj prostorija za saslušanje i dovoljan broj zaposlenih-pre svega zapisničara i upisničara. Neophodna je detaljna analiza kojom bi se utvrdile prave potrebe svakog javnog tužilaštva. DVT ima obavezu da obezbedi uslovan, kvalitetan i efikasan rad.

 5. Da svaki nosilac javnotužilačke funkcije ima tužilačkog pomoćnika ili pripravnika. Smatramo da nosioci javnotužilačke funkcije moraju da budu oslobođeni vršenja administrativnih poslova tako da sve svoje radno vreme posvete obavljanju svoje osnovne funkcije dok će te administrativne poslove vršiti tužilački pomoćnici i pripravnici koji bi se na taj način i osposobljavali za samostalno vršenje funkcije. Ovakav povećan broj pomoćnika i pripravnika omogućio bi buduća popunjavanja javnotužilačkih mesta iz sopstvenih snaga jer sadašnji broj pomoćnika i pripravnika ne omogućava podmlađivanje javnotužilačkog kadra iz redova mladih diplomiranih pravnika koji su obučeni u tužilaštvima. Da radimo samo ono za šta smo izabrani.

 6. Potpuno drugačije postupanje DVT-a radi ostvarivanja osnovne ustavne uloge - zaštite samostalnosti javnog tužilaštva. Obaveza DVT-a je da grantuje i štiti samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. DVT mora da spreči i osudi svaki nedozvoljeni uticaj i pritisak na nosioce javnotužilačke funkcije od strane drugih državnih organa, politike, medija i različitih uticajnih interesnih grupa. DVT mora da efektivno zaštiti dostojanstvo i profesionalni integritet svakog nosioca javnotužilačke funkcije i ugled javnog tužilaštva. DVT mora postati garant naše samostalnosti!

 7. Jačanje ugleda DVT. U prostorijama DVT-a ćemo razgovarati sa svakim nosiocem javnotužilačke funkcije koji to zatraži, radi rešavanja problema sa kojima se susreće u radu, stavljanja primedaba na rad DVT-a, kao i radi davanja predloga i ideja za unapređenje rada i bolje funkcionisanje i javnog tužilaštva i DVT-a. Bićemo vaši predstavnici i vama ćemo odgovarati.

 8. Izmenu pravilnika koji se odnose na vrednovanje rada, izbor, napredovanje i disciplinski postupak. Ne može se pokretati disciplinski postupak zbog tzv. „neažurnosti“, ili postupak razrešenja zbog ocene „ne zadovoljava“, dok se ne obezbede uslovi za rad i dovoljan broj zamenika javnih tužilaca koji mogu savladati povećan priliv predmeta. Ne može se pozivati na odgovornost, zbog tzv. „neažurnosti“, zamenik javnog tužioca koji fizički ne može da savlada obiman priliv predmeta. Ne možemo da budemo kažnjeni za ono za što nismo krivi!

 9. Izmenu pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije, u delu koji se odnosi na broj bodova dobijenih na osnovu usmenog testa, razgovora ili predstavljanja programa, a sve radi sprečavanja, odnosno smanjivanja diskrecionih ovlašćenja DVT-a. Usmeno predstavljanje, u bilo kom vidu (test, razgovor, predstavljanje programa), može da bude samo korektivni, a ne odlučujući faktor. Sada jedan usmeni razgovor može da vredi više od višegodišnjeg uspešnog rada što omogućava ne samo arbitrernost, već i različite oblike korupcije članova DVT-a i Komisije. Naš rad govori o nama!

 10. Bićemo glas baze prilikom izbora i napredovanja. Kao članovi DVT-a staraćemo se da za svaki izbor na mesto nosioca javnotužilačke funkcije saznamo mišljenje javnog tužilaštva za koje je raspisan konkurs i da to mišljenje iznesemo na sednici na kojoj se vrši izbor da se ubuduće nebi dešavalo da izbor za nosioca javnotužilačke funkcije bude potpuno inenađenje u javnom tužilaštvu za koje se bira. Da se čuje naš glas o tome sa kim bi želeli da radimo.

 11. Iniciranje izmena ZKP-a. ZKP je nedovoljno precizan, sadrži mnogo pravnih praznina i tehničkih nejasnoća što daje veliki prostor za različita tumačenja koja mogu dovesti do pravne nesigurnosti i nejednakosti građana pred zakonom. Da ZKP primenjujemo, a ne da ga tumačimo.

 12. Iniciranje izmena Zakona o javnom tužilaštvu. U Zakonu o javnom tužilaštvu bi moralo da bude zagarantovano neotuđivo pravo nosilaca javnotužilačke funkcije na ličnu i imovinsku bezbednost koje bi uključivalo pravo nosioca javnotužilačke funkcije da inicira procenu svoje bezbednosti kao i bezbednosti svoje porodice uz obavezu nadležne jedinice MUP-a da o ovoj proceni nosiocu javnotužilačke funkcije koji je tražio dostavi pismeni izveštaj. I naša deca imaju pravo na bezbedan i bezbrižan život!

 13. Unapređenje aktivnosti u pogledu programa obuke. Postoji trend specijalizacije rada u javnom tužilaštvu i formiranja specijalizovanih odeljenja, što sve nije praćeno adekvatnim programom edukacije i obuke. Specijalizacije, edukacije i obuke treba da budu dostupne svim nosiocima javnotužilačke funkcije pod jednakim uslovima. Sticanje novih znanja i veština je neophodno kako bi kvalitetnije i efikasnije obavljali funkciju. Nema kvalitenog rada bez znanja!

 14. Da svako Više javno tužilaštvo ima sekretara. Ovo bi rasteretilo javne tužioce nepotrebnog razmišljanja o pravima zaposlenih u javnim tužilaštvima, o rasporedu rada i zamenama odsutnih radnika. Sekretar bi vodio i odeljenje sudske prakse pa bi svaki nosilac javnotužilačke funkcije mogao kod sekretara da dobije informacije o kaznenoj politici ako su mu te informacije bitne. Jedan sekretar bi mogao da obavlja poslove i za više i za osnovno javno tužilaštvo ukoliko su ta dva tužilaštva u istoj zgradi. Da radimo samo svoj posao.

 15. Izmene propisa radi unapređenja uloge i povećanja značaja apelacionih javnih tužilaštava. Jačanje uloge i značaja apelacionih javnih tužilaštava u pogledu vršenja profesionalnog nadzora i instruktivnog pregleda dovelo bi do ujednačavanja prakse, unapredilo bi rad područnih javnih tužilaštava i obezbedilo povećanje pravne sigurnosti građana i efikasnije zaštite ljudskih prava. Već duže vreme, a naročito od početka primene novog ZKPa, tužioci robuju kultu kvantiteta, što neretko ide na štetu kvaliteta rada i odluka. Zalažemo se za unapređenje kvaliteta rada donošenjem pravilnika kojim bi bila regulisana obaveza Republičkog javnog tužilaštva da zauzima pravne stavove povodom određenih pravnih pitanja, kao i pitanje profesionalnog nadzora od strane apelacionih javnih tužilaštava koji nadzor bi imao za cilj unapređenje rada i ujednačavanje prakse. Želimo da unapredimo rad!

 16. Hitno uvođenje elektronske evidencije predmeta u tužilaštvima u kojima ne postoji i unapređenje postojeće evidencije. Jedinstvena elektronska evidencija predmeta sada postoji samo u nekim tužilaštvima, a i tamo gde postoji ima problemama u njenom funkcionisanju. Otklanjanje ovih problema i uvođenje evidencije tamo gde ona ne postoji omogućilo bi svakom nosiocu javnotužilačke funkcije jednostavan uvid u sve svoje predmete i lako pretraživanje predmeta, a otklonilo bi i greške do kojih je dolazilo prilikom pribavljanja podataka potrebnih za ocenjivanje. Da idemo u korak sa svetom.

 17. Aktivnu ulogu DVT u postupku izmene Ustava i pregovora za poglavlje 23 na principima nezavisnosti javnog tužilaštva, funkcionalne samostalnosti nosilaca javnotužilačke funkcije, odgovornosti, ukidanja monokratskog uređenja (jedno javno tužilaštvo-jedan tužilac) stalnosti funkcije javnog tužioca i (re)izbornosti starešine javnog tužilaštva. Eksperti Evropske komisije za demokratiju putem prava (Venecijanske komisije) u mišljenju datom na nacrt poslednjeg Zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom tužilaštvu daju preporuku da se nezavisnost javnog tužilaštva predvidi zakonom zbog „opšte tendencije uvođenje nezavisnosti“ u javno tužilaštvo. U eventualnom postupku izmene Ustava DVT mora da spreči svaki pokušaj nekog eventualnog novog opšteg (re)izbora nosilaca javnotužilačke funkcije. Izmene Ustava bi trebale da obezbede nezavisnost javnog tužilaštva i zaštite samostalnost nosilaca javnotužilačke funkcije u skladu sa evropskim vrednostima i standardima. Novi Ustav bi trebao da smanji uticaj izvršne i zakonodavne vlasti u DVT-u tako što ministar i predsednik nadležnog skupštinskog odbora više ne bibili članovi DVT-a. Sa druge strane, u DVT-u bi trebalo povećati uticaj javnotužilačke profesije i stručne javnosti. Takođe je neophodno jasno razgraničiti i ojačati nadležnost DVT-a u odnosu na nadležnost Republičkog javnog tužioca i Ministarstva pravde po pitanjima javnotužilačke uprave, a u skladu sa evropskim vrednostima i standardima. Mi smo deo Evrope.

Kvalitet napred napisanog programa ne zavisi samo od njegove sadržine, već prevashodno od toga kako će se primenjivati. Na dosadašnji rad DVT-a, međunarodna i domaća stručna javnost je imala mnogo primedbi. Sasvim opravdano se postavilo pitanje da li je DVT ispunio svoju ustavnu ulogu garanta i zaštitnika samostalnosti javnog tužilaštva.

Oni koji me poznaju, znaju da nikad nisam pravio kompromise po pitanjima koja ulaze u polje moje savesti, a vama koji me ne poznajete ostaje da verujete ili tim našim zajedničkim prijateljima ili ovim rečima i da mi date glas, a time i mogućnost da vas uverim u istinitost kako ovog programa, tako i moje namere da ga sprovedem u delo.

Stanislav Dukić

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije