Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Press Clipping
Predlog sudija i tužilaca: Izmenom Ustava udaljiti politiku od rada tužilaštva

Predlog sudija i tužilaca: Izmenom Ustava udaljiti politiku od rada tužilaštva

Pet organizacija koje se bave pravosuđem predložilo je u zajedničkom dokumentu promene 11 članova Ustava kojima bi se obezbedila veća nezavisnost tužilaštava i iz njih definitivno isterala politika.

Opširnije...

Nenad Stefanović

UTS i NGO “u klinču” sa ministarstvom u vezi metodologije rada na novom Ustavu (VIDEO)

Druga rasprava o promenama Ustava Srbije koje se tiču pravosuđa nastavljena je danas. Za okruglim stolom sastali su se predstavnici pravosudnih institucija i članovi nevladinog sektora.

Opširnije...

Ustav

NVO o promeni Ustava: Nemamo s kim da diskutujemo

Do koje faze je stigao proces promena Ustava koje se tiču pravosuđa? Nije odmakao dalje od početka, tvrde nevladine organizacije koje učestvuju u tom postupku. Sa druge strane, ministarstvo pita - čemu žurba pre nego što svi daju svoje predloge?

Opširnije...

dr Goran Ilić

Intervju: dr Goran Ilić, Poverenik za samostalnost tužilaštva

Redakcija časopisa Pravnik u pravosuđu razgovorala je dr Goranom Ilićem, zamenikom Republičkog javnog tužioca i Poverenikom za samostalnost tužilaštva pri Državnom veću tužilaca

"Poverenik za samostalnost" tužilaca je, kako stoji i na internet stranici Veća, novi koncept uveden nedavnim izmenama Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca, i predstavlja jedan od primera realizacije mere iz Akcionog plana za Poglavlje 23 pregovora sa EU. U kojoj meri će, po Vašoj proceni, delovanje Poverenika uticati na jačanje svesti o značaju samostalnosti i integriteta, kao i na saradnju sa drugim organizacijama i disciplinskim organima?

Još uvek je rano govoriti o efektima uspostavljanja dužnosti Poverenika na jačanje svesti o samostalnosti i integritetu. O tome će se izjasniti Veće, nakon podnetog godišnjeg Izveštaja o radu poverenika.

Međutim, prilike koje vladaju u tužilaštvu zahtevale su uspostavljanje ovakve institucije. Jedan broj tužilaca suočen je sa nesavladivim prilivom predmeta, jer nakon usvajanja novog ZKP-a nije u potrebnoj meri povećan broj zamenika tužilaca. Nad njima, kao Damoklov mač stoji pretnja neažurnosti i samim tim disciplinskog postupka, jer ne "savladavaju" predmete koji im pristižu. Zatim, kultura poslušnosti koja je decenijama negovana u tužilaštvu, brojni neuspeli zakonodavni i politički eksperimenti nad pravosuđem, koji su neretko imali teške posledice po karijere i živote sudija i tužilaca skupa su doveli do toga da tužioci u Srbiji rade pod "oblakom strepnje i straha", kako to stoji u jednom međunarodnom dokumentu. Sve to bilo je razlog da se afirmiše samostalnost i integritet i to kroz aktivnosti organa uspostavljenog od Državnog veća tužilaca, jer kako neko reče "integritet odavno nije u modi u našem pravosuđu".

Da bi Poverenik za samostalnost mogao da obavlja svoj posao, da li mu je neophodna pomoć samih tužilaca i da li je podrška javnosti dovoljna da se skrene pažnja na određene situacije kada dođe do političkog uticaja na tužioca u praksi?

Neka vrsta samocenzure u tužilaštvu mogla bi da bude problem. Međutim i među starijima, a posebno mlađim tužiocima, postoji uverenje da bi na planu samostalnosti i integriteta nešto moralo da se uradi. Uverenje javnosti da su tužioci pod političkim uticajem i nesamostalni u radu predstavlja problem i samim tužiocima koji se zbog odsustva poverenja u njihov rad suočavaju sa neprijatnostima i brojnim problemima u radu. Dakle, odsustvo poverenja u rad tužilaštva zbog uverenja javnosti da je tužilaštvo pod uticajem, nije samo problem za građane, već taj problem osećaju i sami tužioci. Štaviše, u nemalom broju slučajeva i kada je odluka tužioca ispravna, kada je doneta saglasno profesionalnim standardima, tužioci se suočavaju sa javnim napadima i kritikom upravo zbog nepoverenja u rad tužilaštva.

Tužioci u Srbiji rade pod "oblakom strepnje i straha"

Kako izgleda procedura obaveštavanja DVT o političkom i drugom nedozvoljenom uticaju na rad javnog tužilaštva?

Procedure još uvele nisu u potpunosti propisane, ali smatram da bi trebalo predvideti nekoliko vrsta postupaka. Jedna bi se ticala postupanja po predstavkama koje dolaze od lica izvan tužilaštva, druga bi trebala da se tiče postupanja kada na nedozvoljeni uticaj ukazuju nosioci javnotužilačke funkcije i treća bi trebala da se odnosi na postupanje u slučaju kada podnosilac pritužbe zahteva poverljivost, odnosno želi da se zaštite podaci o njemu.

Koje radnje je Poverenik ovlašćen da preduzima u slučaju ukazivanja na postojanje političkog i drugog nedozvoljenog uticaja na rad javnog tužilaštva? Da obaveštava javnost i Veće o nedozvoljenom odnosno političkom uticaju.

Ovlašćenja u normativnom smislu su skromna, mada bi obaveštavanje javnosti moglo da bude moćno sredstvo u odbrani samostalnosti tužilaštva, posebno ukoliko javnost bude saveznik u odbrani samostalnosti javnog tužilaštva i integriteta nosilaca javnotužilačke funkcije.

Republičko javno tužilaštvo obaveštava javnost o stanju kriminaliteta i drugim pojavama koje zapazi u radu uvek kada se za tim ukaže potreba, međutim novinari često dođu do podataka o određenim istragama i postupcima koje zatim samoinicijativno objavljuju. U kojoj meri ovakve aktivnosti medija ometaju rad tužilaštva i u kojoj meri utiču na pravičan ishod postupka?

Da razjasnimo, nedozvoljeni ili politički uticaj može da potiče od politike, medija i drugih ali i iz samog tužilaštva. Recimo, primer za nedozvoljeni uticaj bila bi situacija kada starešina javnog tužilaštva, mimo zakonom predviđene procedure i bez izdavanja obaveznog uputstva, pokušava da zameniku tužioca naredi kakvu odluku ovaj treba da donese u konkretnom predmetu.

Nedavno je Sindikat pravosuđa Srbije ukazao da će rezultati novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici izostati zbog nedovoljne kadrovske i tehničke opremljenosti tužilaštva. Ovaj zakon, kao i važeći ZKP, daju veća ovlašćenja i obaveze tužilaštvu. Sa druge strane, broj zamenika javnih tužilaca se ne povećava, a sve češće se može čuti i da iz pravosuđa odlaze pomoćnici i saradnici, nezadovoljni uslovima i materijalnim položajem. Koliko sve ovo utiče na rad i efikasnost tužilaštva?

To je tačno. Javno tužilaštvo je dobilo brojne nove nadležnosti tim zakonom, a sa druge strane, nije dobilo proširenje sistematizacije u pogledu broja zamenika javnih tužilaca, broja činovnika, daktilografa, niti neka posebna novčana sredstva za primenu tog zakona. Šefica jednog tužilaštva u okolini Beograda, nedavno se požalila da se od stupanja na snagu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, tužilaštvo kojim rukovodi praktično samo bavi nadležnostima uspostavljenim tim zakonom i da zbog toga, "trpe" nadležnosti javnog tužilaštva u predistražnom postupku i istrazi.

Izjavili ste da politika presudno utiče na karijere tužilaca i da suštinskih promena ne može biti sve dok se u Ustavu ne promeni način izbora tužilaca. U okviru pregovora za pristupanje EU, Srbija se obavezala na promenu Ustava, i to pre svega u delu koji se odnosi na pravosuđe. Da li očekujete da će buduće izmene popraviti položaj pravosudnih organa, a pre svega tužilaštva?

Izvesno je da je potrebna promena Ustava, jer bez promene ustavnog okvira nema nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva. Glavni nedostaci ustavnog položaja pravosuđa su u činjenici da Ustav osigurava politički uticaj, budući da javne tužioce, starešine tužilaštva, bira Narodna skupština i da predsednike sudova bira, takođe, Narodna skupština. Međutim, čini mi se da je upitno da li je politička vlast u Srbiji zaista spremna na promene Ustava koje bi značile da izvršna odnosno politička vlast nema uticaja na izbore i imenovanja u sudstvu i javnom tužilaštvu.

Evo i razloga zbog čega mislim da je to pod znakom pitanja. Zato, što se i bez ustavnih promena defacto u dobroj meri može osigurati nezavisnost pravosuđa i samostalnost tužilaštva. To je moguće donošenjem zakona koji, da tako kažem "popravljaju" Ustav, kao i odgovornim ponašanjem politike koja neće koristiti svoja ustavom određena ovlašćenja ukoliko takva ovlašćenja ugrožavaju nezavisnost i samostalnost.

Nedozvoljeni ili politički uticaj može da potiče od politike, medija i drugih ali i iz samog tužilaštva

Na kraju, dobar primer odgovornosti političke vlasti je izbor članova VSS i DVT. Skupština je birala članove Saveta i Veća, koji su prethodno dobili podršku kolega, dakle postali kandidati pošto su ih kolege izabrale na neposrednim i tajnim izborima, Demokratski legitimitet članovima je obezbeđen izborom kandidata od strane samih tužilaca i sudija, dok je postupak izbora u Narodnoj skupštini bio samo neka vrsta nominacije.

Prema tome, iako su članovi Veća i Saveta iz reda tužilaca i sudija birani u Skupštini oni imaju puni demokratski legitimitet, jer je Skupština samo potvrdila kandidate koji su dobili podršku kolega. Na sličan način, do promene Ustava, mogao bi da se reši „problem" izbora javnih tužilaca, ukoliko bi kandidati koje predloži Veće dobili većinu u Narodnoj skupštini.

Međutim, to se nije desilo, većina u Parlamentu nije glasala za jedan broj kandidata. Tako da, nešto manje od polovine kandidata predloženih od Veća nije dobilo glasove poslanika da bi bili izabrani. To je posebno čudno, kada se ima u vidu da su neki od kandidata koje nije podržala Narodna skupština, bili predlog Vlade i da su dobili podršku Odbora za pravosuđe.

S tim u vezi na jednom skupu, nedavno, čuo sam duhovitu opasku, da su kandidati za javne tužioce koje je predložila Vlada, a koje nije izabrala Skupština, više glasova dobili na Vladi nego u Skupštini.

Da li je politička vlast u Srbiji zaista spremna na promene Ustava koje bi značile da izvršna odnosno politička vlast nema uticaja na izbore i imenovanja u sudstvu i javnom tužilaštvu.

Nešto slično se dogodilo i sa izborom jednog predsednika suda. Osoba kojoj nije produžen mandat vršioca funkcije predsednika suda nije izbarana na redovnu dužnost predsednika iako je bila jedini kandidat.

Kakav bi zaključak mogao da se izvede iz odlučivanja Narodne skupštine i političke vlasti u ova dva slučaja? Da je depolitizacija izbora javnih tužilaca i predsednika suda, samo neka mantra, a da je prava ideja da se ustavne odredbe o pravosuđu promene, ali da se zadrži kontrola nad procesom izbora. Kako? Možda kroz ustavni zakon, kojim bi se osigurao reizbor sudija i tužilaca kroz preoblikovanje organizacije sudskog i tužilačkog sistema, tako da uticaj- ne sudije i kritički nastrojene sudije i tužioci budu "bočno" unapređene, skrajnute ili nešto tome slično.

Koliko, po Vašem mišljenju, korišćenje elektronskih pravnih baza, ali i stručnih časopisa kao što je Pravnik u pravosuđu, utiče na unapređenje rada nosilaca pravosudnih profesija?

Veoma, posebno mi je korisno u radu što je elektronska baza propisa povezana sa sudskom praksom i to tako što uz svaki konkretni član nekog zakona možete da pročitate odluke koje su povezane sa odredbama iz tog člana ili se neposredno naslanjaju na taj član.      

Izvor: paragraf.rs, " Pravnik u pravosuđu", jul 2017.

Predsednik Advokatske komore Beograda Vladimir Gajić

Podržan predlog ustavnih promena Udruženja tužilaca Srbije i Društva sudija Srbije

Predsednik Advokatske komore Beograda Vladimir Gajić uputio je danas pismo pomoćniku ministarke pravde Čedomiru Backoviću u vezi sa predlozima za promenu odredbe člana 67 Ustava Republike Srbije.

Opširnije...

USTP podneo inicijativu Ustavnom sudu Srbije (Foto: b92.net, Thinkstock)

USTP podneo inicijativu Ustavnom sudu Srbije

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika (USTP) podnelo je danas Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba zakona.

Opširnije...

Mesec dana novog zakona: Prijave za više od 2.000 nasilnika

Mesec dana novog zakona: Prijave za više od 2.000 nasilnika

Kako za “Blic” kaže Nenad Stefanović iz Udruženja tužilaca, u Srbiji je od primene novog Zakona bilo preko 2.600 hitnih mera za jun i jul mesec.

Opširnije...

Goran Ilić

Vučićevi komentari o istragama - pritisak na pravosuđe?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u nedavnom intervjuu na TV Pink, komentarisao je događaje o kojima se vode istrage ili postupci pred nadležnim državnim organima. Predstavnici tužilaca i sudija upozoravaju da se to može protumačiti kao pritisak na pravosudne organe.

Opširnije...

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije