Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Saopštenja za javnost Saopštenje za javnost Udruženja tužilaca Srbije o stanju u tužilaštvu, godinu dana nakon početka primene novog Zakonika o krivičnom postupku

Saopštenje za javnost Udruženja tužilaca Srbije o stanju u tužilaštvu, godinu dana nakon početka primene novog Zakonika o krivičnom postupku

Navršilo se godinu dana od primene novog Zakonika o krivičnom postupku. Tokom na brzinu sprovedene javne rasprave, koja je prethodila usvajanju Zakonika, stručna javnost je ukazivala na brojne nelogičnosti i protivurečnosti ovog novog propisa.

Stručne analize Zakonika i kritike koje su bile usmerene na koncept Zakonika i pojedina zakonska rešenja trebalo je da posluže kao alarm pre stupanja na snagu Zakonika. Iskustva javnih tužilaca i stručne javnosti u periodu od godinu dana primene Zakonika sasvim su dovoljna da se alarm ponovo oglasi, ovog puta sa jasnim dokazima.

U proteklih godinu dana javno tužilaštvo suočilo se sa dva problema. Prvi problem je što je znatan broj odredbi Zakonika nedovoljno jasan, nelogičan i  međusobno protivurečan.

To je za posledicu imalo da su u sudovima i javnim tužilaštvima zauzimani različiti stavovi u tumačenju i primeni Zakonika, što je dovodilo u pitanje jedan od osnovnih temelja pravne države - pravnu sigurnost građana.

Takođe, nesporno je da novi Zakonik nije rešio osnovni problem srpskog pravosuđa - dužinu trajanja postupka. Iako je Zakonik predvideo više instituta koji za cilj imaju skraćenje dužine trajanja postupka, do  kraćeg trajanja postupka u praksi nije došlo.  Povrh svega, novi Zakonik je krivični postupak učinio znatno skupljim i sve to na štetu građana i budžeta države.

Drugi problem tiče se  broja nosilaca javnotužilačke funkcije i broja zaposlenih u javnim tužilaštvima, kao  i odnosa između policije i tužilaštva. Iako je sa početkom primene  Zakonika obim posla nosilaca javnotužilačke funkcije udvostručen, povećanje broj nosilaca  javnotužilačke funkcije  nije sledilo povećanje obima posla.

Novim Zakonikom odnos policije i javnog tužilaštva, takođe, nije precizno određen, tako da javnotužilačka istraga u praksi postaje policijska istraga sa dominatnom ulogom policije, što u dobroj meri obesmišljava postupanje javnog tužioca. 

Sprovođenje novog zakonika odvija se u atmosferi  u kojoj su  tužioci i zamenici  rastrgnuti između brojnih uloga, kako onih koje su imali ranije, tako i onih koje su im dodeljene novim Zakonikom. U toj ''trci'' i borbi između kvantiteta i kvaliteta, na žalost, često se kvalitet žrtvuje kvantitetu.

 

U Beogradu, 2. 10. 2014.

Udruženje tužilaca Srbije

Poslednje vesti

Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Saopštenje povodom još jednog vida zloupotrebe medija Po ko zna koji put javnost Srbije je svedok zloupotrebe medija u svrhu diskreditacije kredibiliteta pojedinca, koji se usuđuje da koristi Ustavom zagarantovano... More detail
Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Pohvala darovitosti da se izbegne reč nezavisan (ili poneki argument zbog čega bi javno tužilaštvo trebalo da bude nezavisan organ) Ako javno tužilaštvo i dalje bude samostalan državni organ, najveći učinak amandmana će biti u onom što neće biti izmenjeno, a to je kontrola politike... More detail
Platforma Platforma "Otvorena vrata pravosuđa" počela sa radom Počela je sa radom platforma Otvorena vrata pravosuđa. To je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije